طلاق به واسطه عسر و حرج

فاطمه محمد قلی ها
مشاور: فاطمه محمد قلی ها
دکتر زهرا فهرستی ناظر علمی: دکتر زهرا فهرستی

شرایطی که زوجه می تواند به عسر وحرج استناد کند

شرایطی که زوجه می تواند به عسر وحرج استناد کند برای شما دسته بندی شده است
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .