شرکت های دولتی

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

می عام یا سهامی خاص وشرکت دولتی نوع مستقلی از شرکت های تجاری نیست بلکه در قالب یکی از انواع مقرر برای شرکت های تجارتی تشکیل می شود مثل سها غیره، اصولاً تشکیل شرکت دولتی در قالب هر کدام از انوع مقرر برای شرکت های تجارتی مجاز است مگر شرکت تعاونی متعارف و شرکت تعاونی سهامی عام. این دو قسم اخیر هیچ گاه شرکت دولتی نمی شوند (دکتر قربانی لاچوانی – مجید – ح تجارت )طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد در شرکت های تعاونی متعارف، اشخاص حقوقی دولتی مطلقاً نمی توانند عضو بشوند حتی در حد مالکیت یک سهم. در شرکت های تعاونی سهام عام، سرمایه گذاری دولت مجاز است ولی حداکثر آن ۴۹ درصد کل سهام شرکت است، بنابراین شرکت های تعاونی سهام عام نیز نمی توانند هیچ گاه به صورت شرکت دولتی در آید.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .