چک وعده دار

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

چک وعده دار در واقع چکی است که تاریخ سررسید آن ، برای روزی به جز روز صدور چک باشد . برای مثال فرد چک را در تاریخ ۲۰ مرداد مینویسد ، اما تاریخ سررسید آن برای روز ، هفته ، ماه یا سال های بعدی تعیین میکند.امروزه اکثر چک هایی که در معاملات تجار و کسانی که دارای دسته چک هستند استفاده می شود،  از نوع چک وعده دار می باشد، چک های وعده دار مشکلات عدیده ای در وصول بدهی افراد ایجاد کرده است و این ناشی از عدم اجرای تعهدات افراد در پرداخت وجه چک در روز تاریخ مندرج در چک می باشد.این باور غلط که چک می تواند وسیله ای برای انجام معاملات با حساب های خالی از وجه باشد بسیاری از افراد را درگیرنموده است، و صادرکننده چک نیز به امید پر کردن موجودی حساب در آینده روندی را ایجاد کرده است که بسیاری از این چک ها متاسفانه در روز تاریخ پرداخت وجه ،مواجه با عدم پرداخت می گردد و بانک نیز قاعدتا مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت می شود و شخص برای رسیدن به حق خود مجبور به طرح دعوی و قرارگرفتن در مراحل رسیدگی طولانی قضایی می گردد. 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .