چک سفید امضا

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

در برخی موارد صادر کننده سند تجارتی را (چک) در زمان تحویل دادن به دارنده نخست کامل نمی کند که به این وضعیت اصطلاحاً صدور سند تجارتی به صورت ناقص گفته می‌شود یا بدون درج هیچ مطلبی فقط امضا می کند، که به این حالت چک سفید امضا گفته می شود.مطابق رویۀ قضایی و دکترین حقوقی اگر سند متضمن مهر یا امضای صادر کننده باشد و صادر کننده بدون درج سایر مندرجات الزامی مثل عدم ذکر تاریخ یا عدم ذکر مبلغ چک، آن را به دارندۀ نخست تحویل دهد، در واقع به طور ضمنی به دارندۀ اول برای تکمیل بخش ناقص سند  ، وکالت داده و اگر دارنده اول آنرا کامل کند نقص سند از حیث ظاهری و شکلی برطرف می‌شود ، استناد این موضوع ماده ۱۳ قانون صدور چک می‌باشدتعریف : چک سفید امضاء  ، چکی است که صادر کننده آن بدون نوشتن هرگونه مطلب یا رقمی در چک، آنرا فقط امضاء کرده و به دارنده آن سپرده باشد ، البته برخی عقیده دارند که تنها عدم ذکر مبلغ در چک کافیست که آن را به صورت چک سفید امضاء تلقی نماییم. این چک‌ها، فاقد تعقیب کیفری هستند و اگر دارنده چک آن را تکمیل کند چک فقط جنبه حقوقی پیدا می‌کند و شخص باید برای مطالبۀ وجه چک به دادگاه‌های حقوقی مراجعه کند.با توجه به تغییرات جدید در قوانین صدور چک که بخشی از آن ممنوعیت صدور چک در وجه حامل (برگه چک بدون نام دریافت کننده ) است امکان صدور چک سفید امضاء بدون نام دریافت کننده وجود ندارد در نتیجه برگه چک سفید امضاء اگر گم و یا سرقت شود چون مشخصات شخص دریافت کننده و ذینفع مد نظر در سامانه صیاد بانک مرکزی تحت عنوان سامانه پیچک (پیمایش مبادلات چک) ثبت شده است برگه فیزیکی فاقد ارزش است .

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .