شرایط صحیح صدور چک

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت:‌ “چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.”

مندرجات الزامی چک شامل این موارد می باشد : ۱ – تعیین مبلغ چک ۲- تاریخ صدور ۳ – محل صدور ۴- تعیین نام دارنده چک ۵ – نام محال علیه ۶ – دستور پرداخت ۷ – امضاء و صادر کننده .خب اینها عناوین مندرجات بود که گفته شد اما پیشنهاد می کنم حتما این مشاوره را ادامه دهید چون اطلاعاتی نصیبتان خواهد شد که یقینا به دردتون میخوره 

 

مندرجات الزامی چک

تمایل دارین درباره هرکدام از مندرجات الزامی چک اطلاعات کسب کنین؟
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .