شرکت در سرقت

دکتر زینب خوشنویسان
مشاور: دکتر زینب خوشنویسان
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

برای تحقق جرم شرکت در سرقت، شریک باید در انجام عملیات اجرایی جرم شرکت داشته باشد و جزئی از آن را انجام داده باشد. مثل اینکه دو نفر برای خارج کردن مالی وارد منزلی شوند ویکی از آن ها مال را از داخل حیاط بیاورد و دیگری آن را از حیاط بیرون ببرد در این موارد چون با عمل نفر دوم کار تمام می شود پس عمل هر دو شرکت است.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .