سردستگی گروه مجرمانه

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

در قانون مجازات کسی که برای وقوع یک جرم نقشه می کشد و افرادی را برای انجام دادن یک عمل مجرمانه گرد هم می آورد مجازاتی به مراتب سنگین تر از کسانی که زیردست او هستند در نظر گرفته شده است. به این کار در قانون کیفری سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته گفته می شود .گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجمی که از سه نفر یا بیشتر تشکیل شده است که هدف آن انجام یک فعل مجرمانه است.این گروه می تواند از ابتدا با قصد ارتکاب جرم تشکیل شده باشد و افراد آن با این نیت دور هم جمع شده باشند یا اینکه افرادی با نیات غیر مجرمانه، گروهی تشکیل داده باشند اما بعد از تشکیل، هدف آن به سمت ارتکاب جرم منحرف شود.مطابق ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم و متشکل از سه نفر یا بیشتر که باهدف ارتکاب جرم تشکیل شده است، یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف شده است.

 

سردستگی گروه مجرمانه

مایلید با مجازات مرتکب جرم آشنا شوید؟
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .