سقوط مجازات

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

مجازات اصولا با اجرای آن ساقط می شود ولی غیر از اجرای مجازات، عوامل دیگری نیز باعث سقوط مجازات می شوند که عبارتنداز:

۱-عفو۲-نسخ قانون۳-گذشت شاکی۴-مرور زمان۵-توبه‌ی مجرم۶-اعمال قاعده درأ۷-فوت محکوم علیه۸-جنون محکوم علیه (مواد ۹۶-۱۲۱ قانون مجازات اسلامی)

 

سقوط مجازات

مایلید با عواملی که باعث سقوط مجازات می شوند آشنا شوید؟
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .