تعویق صدور حکم

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

تعویق صدور حکم یعنی به تأخیر انداختن صدور حکم.قانونگذار در خصوص بر خی جرایم با وجود شرایطی به دادگاه اجازه داده است که صدور حکم را به تعویق اندازد.به عبارت دیگر قاضی می تواند با وجود شرایط مقرر در قانون، صدور حکم را به تأخیر انداخته و از آنها ضمانت حسن رفتار در مدت معینی مطالبه نماید.چنانچه در مدت مزبور رفتار وی پسندیده بود قاضی به طور قطع از صدور حکم خودداری می کند. ولی هرگاه قصوری از وی ملاحظه شد و نقض عهد کرد قاضی اقدام به صدور حکم می کند.(باهری، محمد، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، انتشارات رهام، ص۳۳۹)*امکان تعویق صدور حکم به صورت غیابی وجود ندارد(تبصره ۱ ماده ۴۱ ق.م.ا)

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .