تعدد جرم

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

هرگاه شخص واحدی مرتکب جرایم مختلف یا مکرر، شده باشد؛ اما جرایم مزبور کشف نشده باشد و یا به هر نحو گناه­کار نسبت به هیچ­یک از آن­ها محکومیت قطعی نیافته باشد تعدد جرم مصداق پیدا می­ کند.

به بیان دیگر، تعدد جرم زمانی مطرح می گردد که شخصی مرتکب جرایم متعدد شود و بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدد قبلی خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. تعدد جرم یکی از عوامل تشدید مجازات می باشد. وضعیت تشدید مجازات به دلیل تعدد جرم زمانی ایجاد می گردد که شخصی مرتکب جرم می شود و بدون اینکه برای این جرم وی حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شود او مرتکب جرم دیگری گردد که در این حالت تعدد جرم رخ داده و مجازات وی تشدید می گردد.

نکته لازم به ذکر اینکه، صرف مقدم بودن یک جرم برای جرم دیگر کافی تعدد نیست یعنی همچنان تعدد محسوب می شود مگر در یک استثنا، آن هم زمانی است که یک جرم، مقدمه یک جرم دیگر باشد.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .