کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

‌کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها  در جریان انتخابات  سبب ایجاد مشکلاتی می شود که مهمترین آن گمراهی نسبت به آرا واقعی افراد در انتخابات می باشد. بر این اساس این عمل در قوانین متعدد جرم محسوب می شود. بدین صورت که :

در  بند 8 ماده 44 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری وانتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵با اصلاحات بعدی وبند (ح) ماده 70 قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخابات شهرداران مصوب 1375با اصلاحات بعدی و بند 9 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸با اصلاحات بعدی و  همچنین  بند 8 ماده ۳۳ قانون اصلاح شده انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۹۱ به این مسئله اشاره شده است.

کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها

آیا می دانید که کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها در انتخابات چه مجازاتی دارد؟

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .