طلاق به درخواست زوجه

سهند قربانی
مشاور: سهند قربانی
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

درحقوق ايران، مرد مي تواند با رعايت تشريفات مقرر در قانون، زن خود را طلاق دهد بدون اين که نياز به اثبات موجب يا موجبات خاصي باشد ليکن درخواست طلاق از طرف زن به راحتي پذيرفته نمي شود و زوجه درصورت اثبات موارد خاصي مي تواند درخواست طلاق کند. ترک انفاق (نفقه ندادن) از سوي زوج، غيبت زوج به مدت طولاني، سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج، ارتکاب جرم توسط زوج و عسر و حرج (در سختی بودن) زوجه از جمله اين موارد مي باشد. گاهي اوقات، با استفاده از شروط ضمن عقد نکاح نيز مي توان درخواست طلاق را مطرح کرد. اثبات بعضي از اين موارد (حتي درصورت وجود)، به آساني امکان پذير نيست و درنتيجه درخواست طلاق از سوي زوجه، پذيرفته نمي شود و اين يکي از معضلاتي است که برخي از بانوان جامعه با آن سر و کار دارند. در اين دیاگرام، موجبات طلاق از طرف زوجه و نحوه اثبات آن در محکمه مورد بررسي قرار مي گيرد.

طلاق به درخواست زوجه

آیا به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید؟

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .