عزل امین

نرگس علیشاهی
مشاور: نرگس علیشاهی
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

عزل امین به معنای برکناری وی از سمت مزبور به علت از دست دادن شرایطی از قبیل امانتداری، توانایی در اداره اموال مولی علیه و... می باشد. شخصی که به عنوان امین انتخاب می شود باید شرایطی داشته باشد مانند امانتدار بودن، توانائی در اداره اموال مولی‌ علیه، عدم محکومیت کیفری، ورشکسته نبودن و ... بنابراین در صورتی که  معلوم شود این شخص توانایی و صلاحیت لازم را ندارد و یا بعدا این شرایط را از دست بدهد، می توان درخواست برکناری امین را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم کرد.  

عزل امین

آیا قصد اقامه دعوای عزل امین را دارید؟

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .