دادخواست استرداد لاشه چک

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دکتر فاطمه قناد ناظر علمی: دکتر فاطمه قناد

موضوع استرداد لاشه چک ناظر به بحث امانت داری است یا به دلیل عدم استحقاق دارنده مطرح شود . در ماده ۶۱۹ قانون مدنی می گوید : امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید . ماده ۶۲۰ قانون مدنی نیز می گوید : امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به‌ عمل امین نباشد ضامن نیست. 

منابع
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .