تعدیل اقساط مهریه

محمدرضا کی پور
مشاور: محمدرضا کی پور
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

می خواهم شخصا طرح دعوا کنم

1- قبل از هر اقدامی جهت عدم مراجعه مکرر به دستگاه های قضایی وسهولت در آگاهی از روند جریان رسیدگی و برای دریافت و ابلاغ اوراق مربوطه لازم است در سامانه ثبت ثنا، ثبت نام انجام شود.

برای تنظیم دادخواست به نکات ذیل توجه نمایید:

1. اطلاعات فردی و نشانی خود را به صورت دقیق در قسمت خواهان قید نمایید.

2. در قسمت خوانده، نام فردی که می‌خواهید علیه ایشان طرح دعوی نمایید را بنویسید. و در صورت اطلاع نشانی آنان را نیز قید نمایید.

3. در ستون خواسته باید تقاضای صدور حكم مبنی بر تعدیل اقساط مهریه و پرداخت کلیه و پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی و... را قید نمایید.

4. دلایل خود را به صورت کامل معرفی نمایید. دلایل شما می توانند هر چیزی باشد که ادعای شما را اثبات کند از قبیل: تمام دلایل و مواردی که اثبات کننده رابطه زوجیت بین شما و شخص طرف دعوا می باشد مثل قباله نکاح، کپی برابر اصل صفحات شناسنامه( مخصوصا آن قسمتی که نام همسر در آن درج شده است)،

تحقیق و معاینه محل، معرفی مطلعین و شهود ( مطلع کسی است که از امر مورد ادعا شما اطلاع دارد و شاهد کسی است که امر مورد ادعا شما را دیده است. اگر در میان دلایل خود به شهود استناد نموده‌اید اسامی شهود خود را کامل بنویسید. و به یاد داشته باشید هر زمان که به شهادت شهود نیاز بود، شهود می‌بایست در محضر مرجع احضار کننده حاضر شوند.) اگر شما زوج هستید و تقاضای تعدیل اقساط مهریه را دارید باید دلایلی که نشان دهنده عدم توانایی و استطاعت مالی شما می باشد را ارائه دهید که از جمله بهترین دلیل می تواند ارائه استشهادیه حاوی شهادت کسانی که از وضعیت و معیشت زندگی شما اطلاع دارند یا فیش حقوقی و یا تقاضای استعلام از محل کار شما مبنی بر اعلام میزان حقوق شما باشد. و اگر زوجه هستید و تقاضای تعدیل اقساط مهریه را دارید باید هر دلیلی که اثبات کننده تمکن مالی و توانایی پرداخت مرد می باشد را ارائه دهید. مثلا لیست اموال مرد و میزان حقوق دریافتی یا فیش حقوقی مرد که سابقاً به آن دسترسی نداشتید را ارائه دهید. یا اگر جدیداً زوجه مالی مثل ملک ، ماشین یا وسیله ارزشمندی را خریداری نموده که نشان دهنده تمکن ایشان می باشد را معرفی کنید. یا دلیلی بر این که زوج جزو وراث شخصی محسوب و اخیراً ارثی به او رسیده و در حال حاضر متمکن است را اقامه نمایید. حتی می توانید به شهادت افرادی که از وضعیت معیشت زوج اطلاع دارند متوسل شوید.

در قسمت شرح خواسته نیز خواسته خود را به طور مشروح و کامل بیان کنید.

پس از طی این مراحل جلسه دادگاه تشکیل و در نهایت رای صادر میشود. (دادگاه صالح دادگاه برای طرح دعوا می تواند محل اقامت خوانده یا محل اقامت زوجه و یا براساس رای وحدت رویه شماره705 مورخ  1/8/1386 دادگاه محل ثبت عقد نکاح باشد.) در حالتی که رای صادره به نفع شما باشد میتوانید پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ رای و به پایان رسیدن مهلت تجدید نظر خواهی از طرق واحد اجرای احکام مطابق بر قانون اجرای احکام مدنی درخواست صدور اجرائیه نماید ومحکوم علیه را رعایت کردن مفاد حکم ملزم نمایید.

به یاد داشته باشد که اصل مدارکی که در دادخواست درج می کنید حتماً باید در اولین جلسه دادرسی با خود به دادگاه ببرید.

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .