دعوی ورود غیر مجاز به ملک دیگران

زهرا آذری
مشاور: زهرا آذری
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

یکی از حقوق مربوط به انسان مصون بودن مسکن از هرگونه تعرض می باشد.از جمله جرایم علیه اشخاص هتک حرمت منازل یا ورود غیر مجاز به ملک دیگران است که حسب مورد با توجه به مواد 580 و 694 توسط اشخاص عادی یا کارمندان دولت یا به طور کلی افراد رسمی انجام می­گیرد که بدون رعایت ترتیبات قانونی است یا به صورت عنف (ورود به منزل یا ملک  دیگری با آگاهی بر تعلق آن به شخص دیگر با قهر و غلبه) و تهدید توسط اشخاص صورت می گیرد. (جرایم علیه اشخاص، میرصادقی، صفحه،547) خانه یا منزل در موضوع ورود غیرمجاز هر محل مسکونی اشغال شده به وسیله یک شخص است. یعنی محلی که یک شخص در آن جا اعم از این که عملا ساکن باشد یا خیر بتواند آن را خانه خود تلقی کند. ورود به املاک مشاع حتی با قهر و غلبه آن زمان که مفروز نباشد(یعنی مشاع باشد) ورود غیر مجاز به ملک دیگران محسوب نمی شود. (محشای قانون مجازات اسلامی،دکتر ایرج گلدوزیان، انتشارات مجد، چاپ 1394 ، صفحه 517) منظور از عنف در مواد فوق الذکر این نیست که فرد حتما با خشونت وارد ملک شود همین که فرد بدون اذن دیگری وارد ملک شخصی شود یا در صورتی که فرد مورد نظر بعد از ورود به ملک و درخواست مالک ملک را ترک نکند مشمول جرم ورود غیر مجاز و عنف به ملک دیگران است. (قانون یار مجازات اسلامی، صفحه610) یکی دیگر از مواردی که به عنوان ورودغیر مجاز به ملک دیگری محسوب می شود ورود صاحب خانه به ملک خویش بدون اجازه مستاجر است. چون مالک منافع ملک را به مستاجر منتقل کرده است حق ورود به منزل را بدون اجازه از مستاجر ندارد.(عقود معین، کاتوزیان،صفحه 125-126) ورود اشخاص به منازل دیگران مستلزم کسب اجازه ورود به منزل است بنابراین اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود به منزل از مصادیق عنف محسوب می شود.(نظریه مشورتی 402/7 مورخ 12/3/1384)

دعوی ورود غیر مجاز به ملک دیگران

آیا به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید؟

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .