وضع ید بر مال منقول

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

یکی از مشهورترین قواعد در دنیای حقوق، قاعده تسلیط است و موضوع آن اموال می باشد.دعوای تسلیط ید جزو دعاوی مالی به حساب می‌آید. منظور از تسلیط نیز وضع ید بر مال و تحت اختیار گرفتن آن است.اصل تسلیط به استفاده از حق به همان گونه‌ای گفته می‌شود که صاحب حق مقرر کرده باشد. تسلیط در اصل یک قاعدۀ فقهی است. براساس این قاعده هر کسی بر مالی که از راه قانونی به دست آورده تسلط مالکانه دارد. بنابراین می‌تواند و حق دارد هر تصرفی در آن بکند. طبق این قاعده وقتی کسی از مسیر قانونی بر مالی سلطه یافت، کسی نمی‌تواند او را از انتفاع از آن مال منع کند. تأکید اصل تسلیط بر این است که همۀ مردم حق دارند بر اموال و نفوس خود مسلط باشند.

 

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .