ابطال ثبت واقعه فوت

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

با فوت هر شخص، اعمال مدنی او متوقف می شود و به همین خاطر مرجع ثبت احوال هم باید فوت او را ثبت نماید تا نسبت به اموال او تعیین تکلیف شود.به همین خاطر، شناسنامه او هم باطل می گردد.

به موجب قانون ثبت احوال، هر شخصی که فوت نماید و یا بعد از تولد بمیرد، در این صورت فوت او به نماینده ی ثبت احوال در نزدیکی واقعه ی فوت اعلام می شود تا واقعه فوت او ثبت گردد در این صورت مراتب واقعه فوت او در سند ثبت وفات و همچنین در دفتر ثبت کل وقایع در صفحات مربوط به درگذشت پدر و مادر او و شناسنامه متوفی ثبت و امضاء و مهر می گردد.برای صدور گواهی فوت به هر شخصی که گواهی فوت را درخواست نماید (که معمولا وراث می باشند)، تسلیم می گردد.واقعه فوت حقیقی شخص متوفی، باید به تصدیق و گواهی پزشک و در صورت عدم وجود پزشک به وسیله ی گواهی دو نفر شاهد، تصدیق شود.

در صورتی که حکم فوت فرضی صادر شده باشد برای ثبت واقعه ی فوت، ملاک، حکم قطعی دادگاه می باشد که مدیران دفتر دادگاه مکلف به ارسال یک نسخه از رای قطعی طی نامه رسمی به ثبت احوال محل هستند

در مواردی که شخصی بر خلاف واقع فوت دیگری را اعلام نماید، آن شخص یا هر ذینفعی می تواند به دادگاه دادخواست ابطال ثبت واقعه فوت را تقدیم نماید.همچنین زمانی که شخصی برای مدت طولانی غایب مفقود الاثر باشد و به منظور تعیین تکلیف اموال و بازماندگان وی، اداره ثبت احوال سند ثبت وفات این شخص را صادر نماید و بعد از سالیان متمادی آن شخص زنده یافت شود، خود شخص یا هر یک از افراد ذی­نفع به منظور تعیین وضعیت، می تواند از دادگاه ابطال ثبت واقعه فوت به طرفیت اداره ثبت احوال را تقاضا نماید.

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .