سرقفلی و حق کسب و پیشه

جمال الدین تراز
مشاور: جمال الدین تراز
محمد رهگذر وکیل پایه یک ناظر علمی: محمد رهگذر وکیل پایه یک
کلمات کلیدی سرقفلی حق کسب و پیشه
منابع
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .