شرط برخورداری زنان از فوق العاده عائله مندی

وکیل فاطمه منصوریان
مشاور: وکیل فاطمه منصوریان
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

بر اساس بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری چند گروه از اشخاص استحقاق دریافت کمک هزینه عائله مندی می باشد که دسته اول از آنان زن شاغل و یا بازنشسته و وظیفه بگیر که دارای همسر نمی باشد به تصریح ماده مورد اشاره عبارت ((کارکنان زن بدون همسر)) اطلاق داشته و بنابراین کارمندان زنی که در شرایط حاضر دارای شوهر نباشد را نیز در بر می گیرد 

کلمات کلیدی فوق العاده عائله
منابع
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .