نحوه شکایت از پزشک

وکیل فتانه الله داد
مشاور: وکیل فتانه الله داد
دکتر فاطمه قناد ناظر علمی: دکتر فاطمه قناد

اگر بر اثر کوتاهی یا اشتباه عمدی پزشک آسیبی به بیمار برسد، حسب مورد طبق مقررات جنایات شبه عمد و عمد با او برخورد می‌شود. پزشک ممکن است یا دچار تخلفات پزشکی شود یا مرتکب جرم گردد که هر کدام بصورت جداگانه قابل رسیدگی هستند و اثرات متفاوتی را دارند. بنابراین نیاز هست ابتدا با مصادیق تخلفات پزشکی و جرائم پزشکی آشنا شویم تا بعد از آن مرجع ثبت شکایت و رسیدگی مشخص شود.

-رسیدگی‌ انتظامی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ که‌ عنوان‌ جرائم‌ عمومی‌ را نداشته‌ باشند مطابق با ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت  سازمان نظام پزشکی است که در مرکز دارای‌ هیأتهای‌ عالی‌ انتظامی‌ پزشکی‌ و در مراکز استانها دارای‌ هیأتهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر و در شهرستانها دارای‌ هیأتهای‌ بدوی‌ انتظامی‌ پزشکی‌ می باشد.

- رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی در صلاحیت دادسرای ویژه جرائم پزشکی است که در تهران دادسرای ناحیه ۲۶ (۱۹ سابق) مسئول آن است و در شهرستان ها به شعباتی از دادسرا ها که ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی می باشند ارجاع می شود. البته در مواردی امکان طرح دعوی در دادگاه های عمومی، سازمان تعزیرات حکومتی نیز وجود دارد. در خصوص مسائل بهداشتی و یا دیه کمتر از 5 میلیون تومان نیز شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است.

ادامه مشاوره

آیا بدنبال طرح دعوی علیه پزشک هستید؟
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .