تدلیس در نکاح

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر زهرا فهرستی ناظر علمی: دکتر زهرا فهرستی

تعریف تدلیس: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود» (ماده ۴۳۸ ق.م) برای تحقق تدلیس یکی از دو همسر باید به عمد طرف دیگر را بفریبد یعنی با پوشاندن معایبی که دارد یا نمایاندن صفاتی که در او نیست دیگری را فریب و راضی به نکاح سازد. البته این اشتباه در اوصاف هر اندازه که مهم و اساسی باشد در نفوذ عقد اثر ندارد ولی هرگاه در اثر تغییر قیافه یا سایر اعمال فریبنده مردی که خواستار زناشویی با دختری است و دختر او را به جای دیگر بگیرد این نکاح باطل است، زیرا تدلیس و فریب به اندازه ای موثر بوده است که آنچه در عالم خارج واقع شده با آنچه مرد قصد کرده است تفاوت دارد. اما اگر زن مرض خود را از مرد پنهان سازد یا خود را دوشیزه وانمود کند و مرد به گمان سالم یا باکره بودن زن به نکاح راضی شود این عقد تنها قابل فسخ است و مرد میتواند آن را بر هم زند.  

 

کلمات کلیدی نکاح تدلیس در نکاح
منابع قانون مدنی
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .