شروط ضمن عقد نکاح

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر زهرا فهرستی ناظر علمی: دکتر زهرا فهرستی

هر چند در قانون مدنی تعریفی از شرط نشده است ولی بنا، به آنچه از موارد مربوط به شرط استنباط می‌شود می‌توان آن را به معنی التزام و تعهدی تبعی دانست که ضمن عقد و در کنار تعهد اصلی ایجاد می‌شود و آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد شرط نیز تبعاً منتفی می‌شود. شروط ضمن عقدخود دارای اقسامی است:۱-شروط صحیح ۲- شروط باطل

شروط عقد نکاح

در ادامه اطلاعات بیشتری برای شما دسته بندی شده است
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .