شرایط تحقق حق طلاق زوجه

ساره احمدی احمدی
مشاور: ساره احمدی احمدی
دکتر زهرا فهرستی ناظر علمی: دکتر زهرا فهرستی

در بند «ب» از شروط مندرج در اسناد ازدواج رسمی، در دوازده مورد، به زوجه وکالت بلاعزل داده شده است تا با اخذ مجوز از دادگاه صالح خود را مطلقه نماید. به عبارتی با امضای طرفین ذیل شروط مشروح در سند ازدواج، زوجه می‌تواند با اثبات یکی از شروط در دادگاه صالح، و صدور گواهی عدم امکان سازش با رعایت قواعد آمره و مراجعه به دفاتر رسمی طلاق در مهلت قانونی جهت اجرا و ثبت واقعه طلاق اقدام نماید

 

کلمات کلیدی حق طلاق زوجه طلاق
منابع قانون مدنی
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .