شرایط تحقق حق طلاق زوجه

ساره احمدی احمدی
مشاور: ساره احمدی احمدی
دکتر زهرا فهرستی ناظر علمی: دکتر زهرا فهرستی

محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر مغایر با حیثیت خانودگی و شئون زوجه

در صورتی که محکومیت قطعی زوج، که مبنای ایجاد حق طلاق قرار داده شده است، به علتی از جمله اعلام اشتباه قاضی یا اعاده دادرسی نقض شود، حق درخواست طلاق برای زوجه ایجاد نمی‌شود. ضمناً محکومیت قطعی زوج نباید به مجازات های بازدارنده باشد.

 

کلمات کلیدی طلاق حق طلاق
منابع قانون مدنی
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .