سند عادی

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

یکی از دلایلی که می توان دعوا را با آن ثابت کرد ، اسناد هستند . مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ، سند بعنوان یکی از ادله اثبات دعوا را می توان به دو نوع تقسیم نمود.انواع اسناد را می توان شامل سند عادی و سند رسمی دانست که هر یک از انها شرایط خاص خود را دارند و آثار متفاوتی را هم بر جای می گذارند . لذا اطلاع از اینکه چه اسنادی رسمی هستند و چه اسنادی عادی محسوب می شوند ، واجد اهمیت فراوانی است.

اسناد عادی

دانستنی های بیشتری برای شما دسته بندی شده است
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .