شورای حل اختلاف

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

مردم در کشور ما اغلب برای احقاق حقوقشان به فکر رفتن به دادگاه ها و ثبت شکایت می افتند . حجم زیاد مراجعه مردم به دادگاه ها باعث شد که قانون گذار مرجع حل اختلاف دیگری را بوجود آورد تا از تعداد پرونده های دادگاه ها کاسته شود . رسیدگی به شکایت در شورای حل اختلاف تا حدی متفاوت با دادگاه است . مطابق با ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف ، این شورا ها به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی تشكیل شده اند.

 

شورای حل اختلاف

صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .