سند

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

سند، هنوز هم مهمترین و رایجترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است. در حقیقت در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل می دهد طرفین با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قرارادعا را که منعقد می کنند تدارک می نمایند. لذا به دلیل اهمیت اسناد در اثبات ادعاها باید جایگاه و نوع استفاده از اسناد به دقت بررسی شود خدشه ای به ارکان و ماهیت اسناد وارد نکند و باعث نشود که بهره گیری از سند را ناشدنی نماید. 

«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» (ماده ۱۲۸۴ ق. مدنی) 

بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد. و در صورتی یک نوشته علی القاعده سند محسوب می شود که دارای امضاء، اثر انگشت و یا مُهر مشخصی باشد که سند به او نسبت داده شود.

 

کلمات کلیدی سند سند عادی سند رسمی
منابع قانون مدنی
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .