سوگند

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دکتر زهرا فهرستی ناظر علمی: دکتر زهرا فهرستی

سوگند، اخباری تشریفاتی است که به موجب آن، شخص، خداوند متعال یا سایر مقدسات را به راستی اظهار یا پابر جا ماندن بر عهده خود گواه می‌گیرد (شمس، عبدالله ، چاپ بیستم، ۱۳۹۳، ص ۱۶۱)بنابر ماده ۲۰۱ قانون مجازات «سوگند عبارت است از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند.»

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .