آرای قابل فرجام

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

یکی از روش های فوق العاده اعتراض به حکم که دادگاه صادر می کند ، فرجام خواهی است که در دیوانعالی کشور صورت می گیرد . آرای قابل فرجام مطابق قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده اند. بطور معمول فرجام خواهی از آرای دادگاه تجدیدنظر به عمل می آید . در عین حال ، قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه ، برخی از آراء دادگاههای نخستین را هم مستقیما قابل فرجام خواهی اعلام نموده است. فرجام خواهی به قاضی دیوان اجازه قضاوت درماهیت دعوا را نمی دهد و به همین جهت است که ماده ۳۶۶ ق.آ.د.م می گوید فرجام عبارت است از تشخیص انطباق رای مورد فرجام با قانون یا شرع و دیوان، دادگاه نیست تا امکان رسیدگی ماهوی را داشته باشد.( دکتر کلانتریان – سید مفید – دوره کاربردی آئین دادرسی مدنی)

فرجام خواهی

مایلید بدانید کدام آراء قابل فرجام هستند؟
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .