فرجام خواهی

فرجام خواهی
حقوق عمومی 1401/09/28 261

فرجام خواهی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء است که به موجب آن قضات دیوان عالی کشور، رای فرجام خواسته را مورد بررسی و نظارت قرار می دهند تا در نتیجه این رسیدگی تشخیص دهند که آیا رای، مطابق با قانون و یا شرع صادر شده است یا خیر، پس فرجام خواهی به قاضی دیوان اجازه قضاوت درماهیت دعوا را نمی دهد و به همین جهت است که ماده ۳۶۶ ق.آ.د.م می گوید فرجام عبارت است از تشخیص انطباق رای مورد فرجام با قانون یا شرع و دیوان، دادگاه نیست تا امکان رسیدگی ماهوی را داشته باشد.(دکتر کلانتریان – سید مفید – دوره کاربردی آئین دادرسی مدنی)ماده ۳۶۶ ق.آ.د.م «رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی»

 

اگر خواهان اطلاعات بیشتر و طرح دعوی هستید یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:

فرجام خواهی

  • درباره فرجام خواهی بیشتر بدانید
  • شرایطی که در تنظیم دادخواست فرجامی باید رعایت شود

دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن تسلیم می شود

کسانی که حق درخواست رسیدگی فرجامی دارند

نکاتی که باید در دادخواست فرجامی قید شود

برگ هایی که باید به دادخواست فرجامی پیوست شود

تعداد نسخ دادخواست فرجامی

  • وظیفه مدیر دفتر دادگاه بعداز دریافت دادخواست فرجامی

بعداز ثبت دادخواست فرجامی

درصورت تکمیل بودن دادخواست فرجامی

  • آثار درخواست فرجام در اجرای حکم

اثر درخواست فرجام در مهلت قانونی

اثر درخواست فرجام خارج از مهلت قانونی

جهات رسیدگی فرجامی و موارد نقض

فرجام خواهی

  • آراء قابل فرجام

احکام

قرارهای قابل فرجام

آرای غیرقابل فرجام ذاتی

مهلت فرجام خواهی

ابتدای مهلت فرجام خواهی

فرجام خواهی

تجدید نظرخواهی

  • پاسخ بلی

شرایط تقاضای تجدید نظر از آرا

آثار تقاضای تجدید نظر

مهلت درخواست تجدید نظر

شیوه رسیدگی در دادگاه تجدید نظر

اشخاصی که حق تجدید نظر خواهی دارند

جهات درخواست تجدید نظر

صدور حکم غیابی در مرحله تجدید نظر

آرای قابل تجدید نظر

استرداد دادخواست در مرحله تجدید نظر

تعدد محکوم علیهم مرحله نخستین

فرجام تبعی

فرجام تبعی(پایانی)

شرایط شکلی فرجام تبعی

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است