طلاق به درخواست زوج

طلاق به درخواست زوج
حقوق خانواده 1401/11/25 261

به طور کلی طلاق هم می تواند از طرف مرد باشد و هم از طرف زن. مردان می توانند با مراجعه به دادگاه و دریافت گواهی عدم امکان سازش همسر خود را طلاق دهند . البته این امر مستلزم پرداخت تمام حق و حقوق قانونی زن و شرکت در جلسات مشاوره و داوری است . در نظام حقوقی ایران ، علاوه بر طلاق توافقی و طلاق از طرف زن ، طلاق از طرف زوج نیز می تواند انجام گیرد. مطابق مقررات قانونی سابق ، مردان می توانستند هر زمان که اراده می کردند و بدون ارائه هر گونه دلیل و مدرکی همسر خود را طلاق بدهند که با حکومت قانون جدید این رویه تغییر پیدا کرد. در قانون جدید به دلیل این که یک جانبه و بدون محدودیت بودن طلاق از طرف مرد آشفتگی هایی در نظم اجتماعی ایجاد می کرد، شرایطی برای طلاق از طرف مرد پیش بینی شده که موجب شد مرد پیش از اینکه بتواند از همسرش جدا شود  مراحلی را طی کند تا دادگاه به آن ها اجازه طلاق بدهد.

 

اگر خواهان اطلاعات بیشتر و طرح دعوی هستید یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:

طلاق به درخواست زوج

  • بله

مراحل طلاق از سوی زوج ( مرد )

ارجاع به داوری برای بررسی طلاق از طرف مرد

گواهی عدم امکان سازش

طلاق از طرف مرد در دوران عقد

طلاق از طرف مرد به صورت غیابی

شرط تنصیف دارایی در طلاق از سوی زوج

چطور طرح دعوی کنم

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است