عنصر روانی پدیده مجرمانه

عنصر روانی پدیده مجرمانه
کیفری 1401/12/01 261

انجام عملی مادی که قانون آن را جرم انگاری نموده برای احراز مجرمیت کافی نیست، بلکه بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم قصد مجرمانه داشته یا در اجرای آن بی آنکه واجد قصد منجزی باشد، خطایی را مرتکب شده باشد.

عنصر معنوی جرایم عمدی: ۱) سوء نیت عام (اراده آگاهانه در رفتار فیزیکی مجرمانه) 

۲) سوء نیت خاص( اراده آگاهانه به تحصیل نتیجه مجرمانه)

عنصر معنوی جرایم غیر عمدی :  ۱) سوءنیت عام ( اراده آگاهانه در رفتار مجرمانه)

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر تمامی عناوین برای شما لیست شده است:

عنصر روانی پدیده مجرمانه

  • انواع عنصر روانی

قصد مجرمانه در جرایم عمدی

خطای کیفری در جرایم غیر عمدی

شروط تحقق عمد

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است