قرار ارجاع امر به کارشناسی

قرار ارجاع امر به کارشناسی
حقوق خصوصی 1401/12/08 261

برخی از پرونده های مطرح شده در دادگاه دارای جنبه های فنی و تخصصی هستند به نوعی که خود دادرس نمی تواند نسبت به تمام زوایای موضوع اطلاع کافی پیدا کند . در آیین دادرسی ابزاری پیش بینی شده است تا قاضی به کمک آن بتواند به جنبه های تخصصی پرونده پی ببرد.در این شرایط است که قاضی با صدور قرار کارشناسی ، بررسی برخی موضوعات را به کارشناس مربوط ارجاع می دهد. کارشناس دادگاه، پس از کسب اطلاعات مورد نیاز که صدور حکم در دادگاه به آن بستگی دارد ، نظریه خود را به قاضی پرونده اعلام می کند تا قاضی با مشاهده آن، بتواند به صورت صحیح و متناسب با موضوع، حکم صادر نماید .بنابراین ، قاضی با صدور قرار کارشناسی موضوعات لازم را به وی ارجاع می دهد . بر اساس ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، در قرار دادگاه ، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است ، تعیین می شود.

 

دانستنی های مفید برای شما دسته بندی شده است:

قرار ارجاع به کارشناسی

  • پاسخ به بلی

فرم و شکل قرار کارشناسی

موضوع قرار کارشناسی

تعداد کارشناسان

چگونگی انتخاب کارشناس

مدت زمان اظهار نظر کارشناس

اعتراض به نظر کارشناس

متابعت دادگاه از نظر کارشناس

افرادی که می‌توانند از دادگاه تقاضای کارشناسی نمایند

قرار کارشناسی

  • افراد مسئول در پرداخت هزینه کارشناسی

فرد مسئول در پرداخت دستمزد کارشناس به طور کلی

پرداخت دستمزد کارشناس در صورتی که دادگاه راسا قرار کارشناسی صادر نماید

پرداخت دستمزد کارشناس در صورتی که تقاضای کارشناس به درخواست طرفین دعوا باشد

مهلت پرداخت دستمزد کارشناس

پرداخت هزینه کارشناسی خارج از مهلت

اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی

شیوه اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل

توان اثباتی تحقیق محلی و معاینه محل

صدور قرار تحقیق محلی توسط دادگاه

ذکر اسامی مطلعین در تحقیق محلی

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است