اعاده دادرسی طاری

اعاده دادرسی طاری
دادرسی 1402/01/26 261

اعاده دادرسی طاری عبارت است ازاینكه در اثنای یك دادرسی حكمی به عنوان دلیل ارایه شود  و كسی كه حكم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی)اعاده دادرسی طاری با یك در خواست و دادخواست صورت می گیرد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر تمامی عناوین برای شما لیست شده است:

اعاده دادرسی

دادخواست اعاده دادرسی طاری

تاثیر قرار قبولی تقاضای اعاده بر اجرای حکم

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است