مجلس تراز می خواهد

مجلس تراز می خواهد
حقوق عمومی 1402/12/01 261

با آزاد شدن تبلیغات انتخابات مجلس دوازدهمین، پوستر تبلیغاتی یکی از داوطلبان مجلس در حوزه انتخابیه تهران جالب توجه است.

جمال الدین تراز که به صورت مستقل وارد این کارزار شده است از شعاری استفاده نموده که بهترین بهره برداری از اسم خود اوست.

او در این تبلیغ عنوان نموده «مجلس تراز می خواهد» و برنامه های خود را در ده محور زیر متمرکز ساخته است.

  1. برای پاکسازی قوانین
  2. برای نجات آب
  3. برای محیط زیست
  4. برای انرژی پاک و تجدیدپذیر
  5. برای حاکمیت پلتفرمی و هوش مصنوعی
  6. برای مشارکت دانشگاه ها و انجمن های علمی در حکمرانی
  7. برای تحول در نظام آموزش و پرورش و عالی
  8. برای ورزش حرفه ای
  9. برای تحول در قوانین ساخت و ساز و نگهداری مسکن
  10. برای اصلاح بنیادین نظام بانکداری و بیمه

جمال الدین تراز

به نظر می رسد گفتمان وی در جامعه با استقبال روبرو شود و رای ایشان را باید رصد کنیم.

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است