لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
مطالبه خسارت
مطالبه خسارت

قانون برای امور مختلفی که باعث لطمه و ضرر به افراد دیگر باشد، جبران خسارت در نظر گرفته است .

ادامه مشاوره
مطالبه دیه
مطالبه دیه

دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود

ادامه مشاوره
مطالبه سهم الشرکه
مطالبه سهم الشرکه

سهم­ الشرکه یک حق مالی است زیرا ارزش مبادله ­ای دارد و مال منقول و قابل توقیف می ­باشد. برای مطالبه سهم الشرکه ابتدا باید شرکتی به صورت قهری یا قراردادی و مال مشاعی وجود داشته باشد و هر یک از شرکاء در این مال به یکی از اسباب اشاعه شریک باشند.

ادامه مشاوره
مطالبه مهرالمتعه
مطالبه مهرالمتعه

مهریه مالی است که به موجب عقد نکاح زن مالک آن می گردد. مهرالمتعه از اقسام مهریه می باشد که در صورت عدم تعیین مهر یا باطل بودن آن از سوی دادگاه با جلب نظر کارشناس براساس وضعیت مرد از نظر فقر یا غنا ( ثروتمند بودن) تعیین می گردد.

ادامه مشاوره
مطالبه مهرالمثل
مطالبه مهرالمثل

مهرالمثل مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده بلکه برحسب عرف و عادات و با توجه به وضع زن تعیین می گردد.

ادامه مشاوره
مطالبه مهریه
مطالبه مهریه

مهریه مالی است که به موجب محقق شدن عقد نکاح (ازدواج) به ملکیت زن در می آید و مرد متعهد می شود که آن را به زن پرداخت کند. برای مترادف مهریه در زبان فارسی کلمه کابین در نظر گرفته شده و در قرآن کریم الفاظی مثل صداق و نحله به جای واژه مهریه در نظر گرفته شده است.

ادامه مشاوره
معامله فضولی
معامله فضولی

معامله‌ی فضولی، معامله ای است که در آن مالک از معامله یا بی خبر است و یا از آن رضایت ندارد. در معامله‌ی فضولی شخص بدون اینکه صاحب مالی باشد و یا از صاحب آن اجازه یا وکالتی داشته باشد اقدام به فروش آن مال می‌کند. این در حالی است که یکی از شروط معامله، رضایت مالک است.

ادامه مشاوره
معاونت در جرم
معاونت در جرم

معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته باشد

ادامه مشاوره
معاونت در سرقت
معاونت در سرقت

معاون جرم کسی است که در عملیات مادی جرم دخالت نمی کند، معاونت در همه ی جرایم شناخته نشده است بلکه فقط در جرایمی که قابل تغییر باشند ملحوظ گشته است.

ادامه مشاوره
معاونت و مشارکت در کلاهبرداری
معاونت و مشارکت در کلاهبرداری

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.

ادامه مشاوره
ملک مشاع
ملک مشاع

در تعریف ملک مشاع باید گفت ملکی مشاع است که بین دو یا چند نفر مختلف مشترک باشد به این نحو که تک تک افراد در تک تک اجزا ملک شریک باشند.

ادامه مشاوره
منع اشتغال زوجه
منع اشتغال زوجه

زوج این حق را دارد که در مواردی که شغل زوجه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، به موجب حکم دادگاه او را از اشتغال باز دارد.

ادامه مشاوره
منع خوانده از تولید و استفاده علامت تجاری مشابه علامت خواهان
منع خوانده از تولید و استفاده علامت تجاری مشابه علامت خواهان

علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه­ ها یا اشخاص متمایز نماید.

ادامه مشاوره
مهلت فرجام خواهی
مهلت فرجام خواهی

فرجام خواهی به عنوان یکی از روش های فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها است که با شرایط ویژه ای صورت می پذیرد . فرجام خواهی که از طریق دیوانعالی کشور انجام می شود ، بایستی حتما در مهلت خاص فرجام خواهی که در قانون ذکر شده است انجام بشود . بنابراین ، در قانون آیین دادرسی مدنی ، مهلت فرجام خواهی و زمان شروع آن هم پیش بینی شده است .

ادامه مشاوره
موانع ارث
موانع ارث

منظور از موانع ارث اموری است که با وجود هر یک از آنها ، در صورتی که شرایط وراثت هم وجود داشته باشد شخص ارث نمی‌برد.

ادامه مشاوره
موانع نکاح
موانع نکاح

مقصود از موانع نکاح شرایطی است که چنانچه در یکی از زن یا مرد وجود داشته باشد، امکان ازدواج آن دو را موقتاً یا به طور دائم منتفی میسازد، حتی اگر کلیه شرایط اساسی صحت عقد نیز موجود باشد.

ادامه مشاوره
موضوع جرم سرقت
موضوع جرم سرقت

یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص سرقت است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. موضوع سرقت چیزی است که عمل ربودن نسبت به آن انجام می شود و حقوقی به آن تعلق گرفته که مورد حمایت قانون است.

ادامه مشاوره
نافرمانی مدنی
نافرمانی مدنی

نافرمانی مدنی روشی خشونت‌پرهیز برای اعتراض به سیاستهای حکومت‌ها می‌باشد. دراین روش با بی‌اعتنایی به قوانین حکومتی، سعی در تضعیف قابلیت اجرای قانون که یکی از مهم‌ترین پایه‌های قدرت هر حکومتی است می‌شود.

ادامه مشاوره
نامزدی
نامزدی

در قانون مدنی تعریفی از نامزدی نشده ولی مسلماً نامزدی به مرحله ای قبل از ازدواج اطلاق می‌گردد. در اصطلاح عرف، نامزدی به موردی گفته میشود كه از طرف مردی نسبت به زنی خواستگاری شود كه بعداً با او ازدواج نماید.

ادامه مشاوره
نحله
نحله

نحله در لغت به معنی بخشش و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که دادگاه بر طبق شرایطی تعیین می کند که مرد (زوج) باید به زن (زوجه) بپردازد.

ادامه مشاوره
نحوه رسیدگی در اعاده دادرسی
نحوه رسیدگی در اعاده دادرسی

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده طرق شکایت می باشد که در موارد‌ مخصوصی‌ اجازه داده شده از حکم قطعی دادگـاه درخـواست تجدید نظر بعمل آید.

ادامه مشاوره
نحوه شکایت از پزشک
نحوه شکایت از پزشک

شکایت از پزشک در مواردی که پزشک در اثر سهل انگاری یا تعمد، باعث ایجاد آسیب جسمی یا روحی و یا ایجاد دیگر مشکلات برای بیمار می‌شود، قابل انجام و پیگیری است.

ادامه مشاوره
نزع اشجار
نزع اشجار

نزع در لغت به معنای برکندن، بیرون کشیدن و عزل کردن می باشد. بنابراین در صورتی که شخصی مدعی باشد که درخت غرس شده ( کاشته شده ) متعلق به او می باشد می تواند از دادگاه تقاضای نزع اشجار را بنماید.

ادامه مشاوره
نسخ قانون
نسخ قانون

یکی از عوامل سقوط مجازات، نسخ قانون است که در ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی بدین شرح پیش بینی شده است:«نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را متوقف می کند.

ادامه مشاوره
نشوز
نشوز

نشوز در لغت به معنای «ارتفاع و بلند شدن» است و در اصطلاح حقوقی به نافرمانی زوجین و عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب آنها گفته می‌شود. به عبارت بهتر اگر هریک از زوجین به هر علت وظایف زناشویی خود را ایفا و تمکین نکند، نشوز کرده است.

ادامه مشاوره
نظارت الکترونیکی
نظارت الکترونیکی

این نحوه نظارت درمورد محکومین به حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۸ (حبس تا ۵ سال)قابل اعمال است.(ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی)

ادامه مشاوره
نظام آزادی مشروط
نظام آزادی مشروط

آزادی مشروط ، آزادی ای است که قبل از تمام شدن دوره محکومیت به برخی از محکومان داده می شود تا در صورت رعایت شروط دادگاه ، مابقی مجازات خود را در زندان نباشند .

ادامه مشاوره
نظام نیمه آزادی
نظام نیمه آزادی

این نظام شیوه ای است که براساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد.

ادامه مشاوره
نفی نسب
نفی نسب

ممکن است کسی که ظاهراً با دیگری قرابت نسبی دارد اقدام به نفی نسب کند و قرابتی که مورد انکار واقع می شود ممکن است قرابت در خط مستقیم ( خویشاوندانی که نسل یکدیگر هستند مانند پدر و مادر و فرزندان ) و یا قرابت در خط اطراف ( خویشاوندانی که نسب مشترک دارند مانند خواهر و برادر یا پسر عمو و دختر عمو ) باشد.

ادامه مشاوره
نماینده و قائم مقام
نماینده و قائم مقام

مفهوم «نماینده» و «قائم مقام» در مقابل مفهوم «اصیل» به کار می رود، و در بیان «سمت» شخصی است که به جای اصیل اقامه دعوی نموده است.

ادامه مشاوره