لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
عقد عاریه
عقد عاریه

مطابق ماده ۶۳۵ قانون مدنی عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

ادامه مشاوره
عقد ودیعه
عقد ودیعه

مطابق ماده 607 قانون مدنی، ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجانا نگهداری کند.ودیعه گذار را مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین گویند.

ادامه مشاوره
عقد وقف
عقد وقف

وقف عقدی است که در آن شخصی طلب بخشیدن مال خود در امور عام‌المنفعه کرده تا بتوان در مدت زمان طولانی از منافع آن مال بهره مند شد.

ادامه مشاوره
عقد وکالت
عقد وکالت

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین،طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

ادامه مشاوره
عناصر تشکیل دهنده جرم آدم ربایی
عناصر تشکیل دهنده جرم آدم ربایی

آدم‌ربایی از نظر عنصر مادی شباهت زیادی با ربودن مال دیگری‌ دارد و تفاوت اساسی این دو در چیزی است که ربوده‌ می‌شود‌ (مال‌ و انسان).

ادامه مشاوره
عناصر متشکله پدیده مجرمانه
عناصر متشکله پدیده مجرمانه

جرم و عناصر تشکیل دهنده آن همان ویژگی های جرم می باشند که به آن ها جرم و عناصر تشکیل دهنده آن می گویند.یعنی مواردی باید وجود داشته باشد تا بتوانیم به یک عمل جرم بگوییم .

ادامه مشاوره
عنصر روانی پدیده مجرمانه
عنصر روانی پدیده مجرمانه

انجام عملی مادی که قانون آن را جرم انگاری نموده برای احراز مجرمیت کافی نیست، بلکه بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم قصد مجرمانه داشته یا در اجرای آن بی آنکه واجد قصد منجزی باشد، خطایی را مرتکب شده باشد.

ادامه مشاوره
عنصر قانونی پدیده مجرمانه
عنصر قانونی پدیده مجرمانه

عنصر قانونی یعنی تعیین وصف مجرمانه به حکم قانون به این مفهوم که قانونگذار باید فعل یا ترک فعل را از پیش، جرم انگاری کرده و برای ان کیفری مقرر کرده باشد و مادام که قانونگذار رفتاری را جرم نشناخته و برای آن کیفر معین نکرده است آن رفتار مباح و مجاز است.

ادامه مشاوره
عنصر مادی جرم جعل
عنصر مادی جرم جعل

یکی دیگر از جرایم که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم جعل است.جعل در لغت به معنای تقلب، دروغ ، درآوردن ، ساختگی ، ازخود دراوردن ، ساختن می باشد .

ادامه مشاوره
عنصر مادی پدیده مجرمانه
عنصر مادی پدیده مجرمانه

پدیده مجرمانه ؛ فعل یا ترک فعلی است ، مخالف نظم اجتماعی که در قانون برای آن ضمانت اجرا تعیین شده است.

ادامه مشاوره
عوامل رافع مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری

علل رافع مسئولیت کیفری، کیفیاتی هستند شخصی و درونی که باعث مبری شدن شخص از مسئولیت کیفری می شوند و فرد مجازات نمی شود.

ادامه مشاوره
عوامل موجهه جرم
عوامل موجهه جرم

عوامل موجهه جرم، کیفیاتی هستند عینی و خارجی که به موجب قانون با زایل کردن عنصر قانونی جرم باعث مباح شدن آن عمل می شوند.بنابراین مانع مسئولیت کیفری و مدنی می شوند.

ادامه مشاوره
فرجام تبعی
فرجام تبعی

فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید.

ادامه مشاوره
فرجام خواهی
فرجام خواهی

فرجام خواهی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء است.رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی»

ادامه مشاوره
فروش فضولی ملکی به یک یا چند نفر دیگر
فروش فضولی ملکی به یک یا چند نفر دیگر

فروش مال ديگري به يک يا چند نفر ديگر، در دو حوزه قابل بررسي است. یکی حوزه دعاوی حقوقی و دیگری حوزۀ دعاوی کیفری.

ادامه مشاوره
فروش مبیع به شرط داشتن وصف یا مقدار معین
فروش مبیع به شرط داشتن وصف یا مقدار معین

قانون مدنی به منظور تسهیل روابط معاملاتی در مواردی که طرفین علم قطعی واقعی نسبت به وصف یا مقدار مورد معامله از جمله مبیع ندارند به طرفین اجازه داده است که مبیع را به شرط داشتن مقدار یا صفت مشخص مورد معامله قرار دهند.

ادامه مشاوره
فسخ نکاح
فسخ نکاح

نکاح در لغت به معنای زن گرفتن، شوی کردن و ازدواج می باشد . نکاح عقدی است که با رضایت زن و مرد به منظور تشکیل خانواده و قبول آثار قانونی آن بین خودشان منعقد می شود و فسخ به معنای انحلال ( از بین بردن ) یک عقد می باشد ؛ در نتیجه فسخ نکاح به این معنی است که مرد و زن با وجود و اثبات شرایطی بتوانند ازدواج خود را منحل سازند.(از بین ببرند ).

ادامه مشاوره
فوق‌العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات
فوق‌العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات

افزایش ۵۰ درصد فوق‌العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات (تصویب‌نامه شماره ۹۹۷۶۹/ت۵۷۷۴۵هـ مورخ ۴/۹/۱۳۹۹ هیئت وزیران)

ادامه مشاوره
فک پلمپ
فک پلمپ

معنای دقیق فک پلمپ یعنی بدست آوردن اجازه‌ی قانون برای از بین بردن پلمپ مکانی پس از تعطیل شدن و بستن مکانی با هدف عدم فعالیت آن می‌باشد.

ادامه مشاوره
فیشینگ
فیشینگ

فیشینگ یا تله گذاری تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آن‌ها از طریق جعل یک وبگاه، آدرس ایمیل و مانند آن‌ها گفته می‌شود. فیشینگ یا سرقت آنلاین، در عمل به صورت کپی دقیق رابط گرافیکی یک وبگاه معتبر مانند بانک‌های آنلاین انجام می‌شود.

ادامه مشاوره
قاعده درأ
قاعده درأ

واژه «درأ» كه مصدر «تدرأ»، «ادرئوا» و الفاظ مشابه دیگر است، در لغت به معنای «دفع كردن»، «ساقط كردن» و «تعطیل كردن» آمده است.

ادامه مشاوره
قاچاق مواد مخدر
قاچاق مواد مخدر

قاچاق یعنی وارد‌ یا‌ خارج کردن پنهانی متاعی که معامله، ورود‌ آن‌ به‌ کشور‌ و خـروج آن از کـشور‌ مـمنوع‌ است.

ادامه مشاوره
قتل عمد
قتل عمد

قانونگذار تعریفی از قتل عمد ارائه نکرده است. اما در تعریفی، قتل عمد به قتل از روی قصد و اراده تعبیر شده است

ادامه مشاوره
قرابت رضاعی
قرابت رضاعی

رضاع در لغت به معنی شیر خوردن است. شیر خوردن طفل از زنی که مادر طبیعی و نسبی او نیست با شرایطی که قانون گذار مقرر داشته ایجاد یک نوع رابطه خویشاوندی می‌کند، که آن را قرابت رضاعی گویند.

ادامه مشاوره
قرار
قرار

قرارها مانند احکام از تصمیمات دادگاه محسوب می‌شود و ممکن است از شروع دادرسی تا پایان آن معمولاً قرارهای پرشمار و گوناگونی صادر شود.

ادامه مشاوره
قرار ارجاع امر به کارشناسی
قرار ارجاع امر به کارشناسی

برخی از پرونده های مطرح شده در دادگاه دارای جنبه های فنی و تخصصی هستند به نوعی که خود دادرس نمی تواند نسبت به تمام زوایای موضوع اطلاع کافی پیدا کند . در آیین دادرسی ابزاری پیش بینی شده است تا قاضی به کمک آن بتواند به جنبه های تخصصی پرونده پی ببرد.در این شرایط است که قاضی با صدور قرار کارشناسی ، بررسی برخی موضوعات را به کارشناس مربوط ارجاع می دهد.

ادامه مشاوره
قرار اناطه
قرار اناطه

اناطه در معنى عام، عبارت است از توقف رسیدگى به دعوى اصلى به دلیل رسیدگى به امر دیگر که باید پیش از رسیدگى به دعوى اصلى مختومه گردد.در معنى خاص، حالت توقف رسیدگى و اظهار نظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگرى در دادگاه دیگر (اعم از مدنی و کیفرى و ادارى) گویند..

ادامه مشاوره
قرار تحقیق محلی و معاینه محل
قرار تحقیق محلی و معاینه محل

تحقیق محلی یعنی بدست آوردن آگاهی‌هایی که اهل محل راجع به امور موضوعی دعوا دارند.

ادامه مشاوره
قرار تطبیق
قرار تطبیق

در مواردی دادگاه برای رسیدگی به صحت و اصالت سندی که مورد ادعای جعل واقع شده تصمیم می گیرد که سند را با اسناد مسلّم الصدور تطبیق بدهد.

ادامه مشاوره
قرار گرفتن زمین یا ملک روستایی در طرح هادی
قرار گرفتن زمین یا ملک روستایی در طرح هادی

قرار گرفتن ملک یا زمین در طرح هادی روستا به خودی خود منجر به سلب مالکیت نمی شود.

ادامه مشاوره