لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
کمک هزینه عائله مندی زنان کارمند بدون همسر
کمک هزینه عائله مندی زنان کارمند بدون همسر

کمک هزینه عائله مندی به کارمندان زن شاغل و یا بازنشسته و وظیفه بگیر که دارای همسر نمی باشند نیز تعلق می گیرد.

ادامه مشاوره
کمیسیون ماده 100 شهرداری
کمیسیون ماده 100 شهرداری

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از مراجع اداری اختصاصی است که به اختلافات شهرداری و مردم، در موارد مشخص قانونی رسیدگی می‌کند.

ادامه مشاوره
کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از مراجع اداری اختصاصی است.

ادامه مشاوره
کمیسیون ماده 99 شهرداری
کمیسیون ماده 99 شهرداری

کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری از مراجع اداری اختصاصی است.

ادامه مشاوره
گذشت شاکی
گذشت شاکی

بر طبق قانون مجازات اسلامی جرایم به دو دسته جرائم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم می گردد که در واقع اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر مواردی که قانونگذار تعیین کرده است .

ادامه مشاوره
‌آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته
‌آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته

در اجرای ماده 2 و مواد 28 تا 43 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383,1,25 مجلس شورای اسلامی كه در تاریخ 1383,8,16 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

ادامه مشاوره