لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
دعوای مزاحمت
دعوای مزاحمت

در دعوای مزاحمت ، شخص مزاحم بدون اینکه مال را از تصرف متصرف آن مال خارج کند ، مزاحم تصرفات او است .

ادامه مشاوره
دعوی  تصرف عدوانی حقوقی
دعوی تصرف عدوانی حقوقی

دعوای تصرف عدوانی عبارتست از ادّعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصّرف وی خارج کرده و اعاده ی تصّرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

ادامه مشاوره
دعوی ابطال مبایعه نامه در خصوص اموال غیر منقول
دعوی ابطال مبایعه نامه در خصوص اموال غیر منقول

دعوی ابطال مبایعه نامه از جمله دعوایی عقود و تعهدات است که از طریق محاکم حقوقی قابل طرح و پیگیری است. مبایعه نامه سند مثبت بیع ( سند اثبات کننده خرید و فروش) است. بنابراین با تحقق بیع، مالکیت مبیع (انچه مورد معامله قرار میگیرد موضوع بیع) از فروشنده به خریدار منتقل می شود.

ادامه مشاوره
دعوی اثبات شرکت چیست؟
دعوی اثبات شرکت چیست؟

شراکت قراردادی است که طی آن طرفین جهت پیشبرد منافع مشترک خود با هم همکاری خواهند داشت.هنگامی که بین شرکا، بر سر مسائلی مانند مقدار و مدتش اختلافی ایجاد شود و مدارک مستندی مبنی بر اثبات شراکت وجود نداشته باشد، دعوی اثبات شراکت مطرح می شود.

ادامه مشاوره
دعوی انتقال منافع ملک غیر به فرد یا افراد دیگری
دعوی انتقال منافع ملک غیر به فرد یا افراد دیگری

یکی از جرایمی که در خصوص اموال و مالکیت رخ می دهد انتقال منافع مال غیر می باشد که از جمله جرایم خاص کلاهبرداری است و در قانون به بیان مجازات افرادی که بدون مجوز قانونی و بدون داشتن هیچ حقی با سوء نیت اقدام به انتقال منافع مال غیر نموده اند پرداخته شده است. انتقال ممکن است نسبت به عین یا منفعت صورت بگیرد.

ادامه مشاوره
دعوی تصرف عدوانی کیفری
دعوی تصرف عدوانی کیفری

اگر شخصی به زور و بدون رضایت مالک یا مستاجر، مال غیر منقولی( اموالی که قابلیت جابه جایی ندارند مثل زمین، خانه ) را تصرف کند به عبارتی کسی به جبر و تعدی( به زور)، مال مورد تصرف کسی را از دست او در آورد تصرف عدوانی نامیده می شود.

ادامه مشاوره
دعوی رفع مزاحمت از حق
دعوی رفع مزاحمت از حق

دعوای مزاحمت، دعوایی است که به موجب آن متصرف مال غیر منقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. (ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی)

ادامه مشاوره
دعوی صدور حکم حجر
دعوی صدور حکم حجر

به طور کلی افراد دارای اهلیت می باشند. اهلیت یعنی توانایی بهره مندی و اعمال (اجرا) حقوق. اما توانایی اعمال حقوق بسته به یک سری شرایط سنی و عقلی نیز دارد.

ادامه مشاوره
دعوی ورود غیر مجاز به ملک دیگران
دعوی ورود غیر مجاز به ملک دیگران

یکی از حقوق مربوط به انسان مصون بودن(در امان بودن) مسکن از هرگونه تعرض می باشد. از جمله جرایم علیه اشخاص هتک حرمت منازل یا ورود غیر مجاز به ملک دیگران است که حسب مورد با توجه به مواد 580 و 694 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات توسط اشخاص عادی یا کارمندان دولت یا به طور کلی افراد رسمی انجام می¬گیرد که بدون رعایت ترتیبات قانونی است یا به صورت عنف و تهدید توسط اشخاص صورت می گیرد.

ادامه مشاوره
دفاع مشروع
دفاع مشروع

دفاع مشروع یکی از انواع موانع مسئولیت کیفری است . یعنی اگر کسی برای دفاع از خودش اقدام به عملی مجرمانه نماید ، مجازات نمی شود . در قانون مجازات اسلامی ماده 156 آمده است که : " هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس ، ناموس ، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورتی که شرایط قانونی دفاع مشروع وجود داشته باشد ، مجازات نمی شود . "

ادامه مشاوره
دیه چیست؟
دیه چیست؟

دیه یکی از انواع مجازات های پیش بینی شده در قانون است . در صورتی که شخصی جرم غیر عمدی علیه جان ، اعضای بدن و منافع اعضای بدن دیگری انجام دهد باید دیه بپردازد . همچنین در صورتی که جرم عمدی بوده ولی مجازات قصاص نداشته باشد ، باید دیه پرداخت شود.

ادامه مشاوره
دیوار نویسی
دیوار نویسی

دیوارنویسی کاندیداها و هواداران آنها روی دیوارهای مردم و اماکن اداری و دولتی ممنوع بوده و جرم است.

ادامه مشاوره
رابطه نامشروع با زن شوهردار
رابطه نامشروع با زن شوهردار

از جمله جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است رابطه نامشروع با زن شوهر دار است .هرگاه زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت و محرمیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا شوند جرم بوده به مجازات تعزیری شلاق تا 99 ضربه محکوم می شود.[مستفاد از ماده 637 قانون مجازات اسلامی] و اگر مرتکب زنا یعنی اجماع(رابطهجنسی دخولی) بین زن و مردی که رابطه زوجیت ندارند، شوند به مجازات حدی ماده 224قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.[مستفاد از ماده 221 قانون مجازات اسلامی]

ادامه مشاوره
رانندگی بدون گواهینامه
رانندگی بدون گواهینامه

چنانچه شخصی اقدام به رانندگی وسایل نقلیه نماید اما فاقد گواهینامه متناسب با نوع وسیله نقلیه باشد، مرتکب جرم رانندگی بدون گواهینامه شده است.

ادامه مشاوره
رای
رای

رأی به مفهوم دقیق واژه، در اصطلاح به تصمیمی گفته می‌شود که حکم یا قرار باشد.

ادامه مشاوره
رای اصراری
رای اصراری

آرایی که هیأت عمومی شعب حقوقی و یا کیفری در پی رسیدگی فرجامی نسبت به آراء اصراری دادگاه ها صادر می نمایند، در عرف حقوقدانان اصطلاحا اصراری نامیده می شود.

ادامه مشاوره
رای تصحیحی
رای تصحیحی

تصحیح در لغت به معنای درست کردن و برطرف کردن غلط ‌ها و اشتباهات یک نوشته یا کتاب است.

ادامه مشاوره
رای دادن با شناسنامه جعلی
رای دادن با شناسنامه جعلی

برای شرکت در انتخابات داشتن شناسنامه الزامی است بدین جهت ممکن است این سند مهم مورد سوء استفاده اشخاص قرار گیرد. به هر حال قوانین جزایی موارد استفاده غیر قانونی از این سند هویتی مهم را جرم‌انگاری کرده‌اند.

ادامه مشاوره
رای دادن با شناسنامه دیگری
رای دادن با شناسنامه دیگری

برای شرکت در انتخابات داشتن شناسنامه الزامی است بدین جهت ممکن است این سند مهم مورد سوء استفاده اشخاص قرار گیرد. به هر حال قوانین جزایی موارد استفاده غیر قانونی از این سند هویتی مهم را جرم‌انگاری کرده‌اند.

ادامه مشاوره
رای دادن بیش از یک بار
رای دادن بیش از یک بار

در هر دوره از انتخابات برای هر فرد امکان یک بار رای دادن وجود دارد. بدین ترتیب از منظر قانون رای دادن بیش از یک بار جرم بوده و مجازات دارد.

ادامه مشاوره
رای گرفتن با شناسنامه دیگری
رای گرفتن با شناسنامه دیگری

داشتن شناسنامه برای هر فرد یکی از شروط مهم برای رای دادن است بدین جهت ممکن است این سند مهم(شناسنامه) مورد سوء استفاده اشخاص قرار گیرد. به هر حال قوانین جزایی موارد استفاده غیر قانونی از این سند هویتی مهم را جرم‌انگاری کرده‌اند.

ادامه مشاوره
ربودن اسناد انتخاباتی
ربودن اسناد انتخاباتی

تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها، طبق مواد قانونی جرم شناخته شده است.

ادامه مشاوره
ربودن انسان مرده
ربودن انسان مرده

نظر به اینکه هدف قانونگذار از وضع مقررات مربوط‌ به‌ آدم ‌ربایی، حمایت‌ از آزادی تن اشخاص است، بالطبع فردی که‌ فوت‌ کرده‌ دیگر اهلیت‌ آزادی‌ را‌ از دست داده و دیگر شخص محسوب نمی‌شود.

ادامه مشاوره
رشوه و مجازات آن
رشوه و مجازات آن

می توان گفت که رشوه به معنای آن چیزی است که به کسی می دهند تا کاری ناحق برای رشوه دهنده انجام دهد و به کسی که رشوه می دهد مرتشی می گویند که همانطور که گفته شد رشوه خواری مطابق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود.

ادامه مشاوره
رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول
رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول

در مواردی شخص می­ تواند تقاضای رفع اثر از اموال توقیفی نماید مانند: توقیف اموال محکوم علیه که قانون‌گذارآن­ها را غیرقابل توقیف معرفی کرده است.

ادامه مشاوره
رمالی و جادوگری
رمالی و جادوگری

در نظام حقوقی ایران جادوگری اولین بار در آیین نامه امور خلافی سال 1324 مورد توجه قرار گرفت و به شرط حرفه قرار گرفتن توسط جادوگر جرم انگاری شد.

ادامه مشاوره
روشهای مطالبه وجه چک
روشهای مطالبه وجه چک

مطالبه وجه روش‌های متعددی دارد که بسته به اسناد، مدارک و اهدافی که داریم می‌توانیم از هرکدام از این روش‌ها استفاده کنیم.

ادامه مشاوره
روند رسیدگی به چک حقوقی
روند رسیدگی به چک حقوقی

چک حقوقی ، چکی است که قابلیت پیگری کیفری را ندارد و این عدم قابلیت نتیجه مستقیم قانونی است که قانون گذار در نظر گرفته است .

ادامه مشاوره
روند رسیدگی به چک کیفری
روند رسیدگی به چک کیفری

چک کیفری عبارت از: «سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال له بپردازد»

ادامه مشاوره
رکن مادی قتل عمد
رکن مادی قتل عمد

از لحاظ عنصر مادی علاوه بر وجود شخص زنده، لازمه تحقق عنوان قتل، انجام فعل یا ترک فعلی است که منتهی به مرگ مقتول شود.

ادامه مشاوره