لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
تکرار جرم
تکرار جرم

تکرار جرم به این معناست که شخصی پس از ارتکاب جرم و تحمل مجازات آن مجددا مرتکب همان جرم و یا جرم دیگری شود که در این صورت به مجازاتش افزوده می‌شود.

ادامه مشاوره
ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج
ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج

وقتی زن و شوهر ایرانی در دادگاه های خارج از کشور تقاضای طلاق را مطرح می کنند و حکم طلاق از این محاکم صادر می شود، سردفتران که متصدی ثبت طلاق در دفاتر رسمی کشور هستند و همچنین دفاتر کنسولی خارج از کشور، نمی توانند طلاق صادر شده در محاکم خارج از کشور را ثبت کنند.

ادامه مشاوره
ثبت واقعه ازدواج
ثبت واقعه ازدواج

نکاح در لغت به معنای زن گرفتن ، شوهر کردن و تشکیل خانواده می باشد . ثبت نکاح نهادی جدید در حقوق ایران است که همگام با فرهنگ اروپایی وارد سرزمین ما شده است . ثبت نکاح به علت آثار مهمی که در زندگی زوجین ، فرزندان مشترک و حتی اشخاص ثالث دارد مورد توجه کلیه کشورها من جمله کشور ما قرار گرفته است .

ادامه مشاوره
ثبت واقعه طلاق
ثبت واقعه طلاق

طلاق در لغت به معنای رهایی ، آزاد کردن ، ترک کردن بیان شده است. اما در اصطلاح شرعی طلاق به معنا زائل نمودن و از بین بردن قید و پیوند نکاح با صیغه مخصوص است و در تعریف کلی این چنین میتوان عنوان کرد که طلاق یعنی انحلال (از بین بردن) عقد نکاح دائمی با صیغه مخصوص و رعایت تشریفات ویژه از جانب مرد یا نماینده او.

ادامه مشاوره
جاسوسی
جاسوسی

جاسوسی در لغت، جستجو کننده خبر، و خبرپرسی آمده است و مترادف با تجسس می‌باشد.

ادامه مشاوره
جرح و تعدیل شاهد شرعی
جرح و تعدیل شاهد شرعی

شهادت عبارت است از اینکه شخصی که اطلاعاتی راجع به یک دعوی دارد ، نزد مراجع قضایی این اطلاعات را بیان نماید . شهادت شهود یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور کیفری و حقوقی محسوب می شود . به همین دلیل قانونگذار شرایطی را برای شهادت و شاهدان پیش بینی نموده است . اما همیشه و در همه حال نمی توان به شهادت شهود استناد و اکتفا کرد ؛ چرا که ممکن است شاهد ، شرایط ذکر شده در قانون را نداشته باشد . همین مسئله سبب شده است تا در قانون مسئله جرح و تعدیل شهود که شرایط قانونی را ندارند پیش بینی شود .

ادامه مشاوره
جرم سب نبی
جرم سب نبی

سبّ‌ در‌ لغت به‌ معنای‌ دشنام‌ دادن، نفرین کردن و اهانت است‌ و بـه معنای دشنام سخت و دردناک نیز آمده است.‌‌

ادامه مشاوره
جرم عقیم
جرم عقیم

جرم عقیم جرمی است که مقصود و منظور بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشده باشد.

ادامه مشاوره
جرم محال
جرم محال

جرم محال جرمی است که مرتکب یا هر شخص دیگری نتواند در شرایطی که وجود دارد آنرا انجام دهد.

ادامه مشاوره
جرم و اقسام آن
جرم و اقسام آن

قانون مجازات اسلامی، در ماده 2، جرم را چنین تعریف می کند: «هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.»

ادامه مشاوره
جلب شخص ثالث
جلب شخص ثالث

جلب شخص ثالث هنگامی اتفاق می‌افتد که در جریان رسیدگی به دعوا طرفین یا یکی از آنها، شخص ثالثی را به آن دعوا ‌بخوانند تا در دعوا داخل شود. در جلب ثالث بر خلاف وارد ثالث، طرفین علاقه‌مند به حضور ثالث در دعوا هستند.

ادامه مشاوره
جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر
جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر

جلب شخص ثالث در مرحله تجدید نظر امکان پذیر است و رویه قضائی موید آن است

ادامه مشاوره
جلوگیری از حضور نمایندگان نامزدها
جلوگیری از حضور نمایندگان نامزدها

ممانعــــت از حضــــور نماینده گان نامزدها درشعب ثبت نام و اخذ رای طبق مواد قانونی جرم شناخته شده است.

ادامه مشاوره
جنون
جنون

در اصطلاح کسی را که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه ی درک و شعور را از دست داده است مجنون می نامند.

ادامه مشاوره
جهیزیه
جهیزیه

جهیزیه، به مجموعه وسائل و اشیایی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به منزل بخت (شوهر) تسلیم می‌گردد، اطلاق می‌شود.

ادامه مشاوره
حجر
حجر

بر اساس علم حقوق، اشخاص برای اینکه اعمال حقوقی خود مانند معاملات را انجام بدهند، نیازمند داشتن اهلیت هستند. حجر، در مقابل اهلیت است و عبارت است از وضعیت حقوقی شخصی که صلاحیت داشتن حق معینی را برای اعمال آن حق ندارد. به کسی محجور گویند که دارای حجر است.

ادامه مشاوره
حضانت
حضانت

واژه حضانت از ریشه حضن بوده و در لغت به معنای در بغل گرفتن و پرورش دادن کودک است و در اصطلاح عبارت است از نگه داری کودک و حمایت جسمی و عاطفی از او توسط اشخاصی که مطابق قانون برای انجام این کار در نظر گرفته شده اند.

ادامه مشاوره
حفر چاه به دلیل خشکیدن قنات
حفر چاه به دلیل خشکیدن قنات

چنانچه قناتی بایر، متروکه و یا مسلوب المنفعه گردد، در صورت عدم وجود ضرورت برای احیاء، وزارت نیرو مکلف به صدور مجوز حفر چاه می باشد.

ادامه مشاوره
حفر چاه در محدوده قنات
حفر چاه در محدوده قنات

وزارت نیرو می تواند اجازه حفر چاه يا قنات در حريم چاه يا قنات را صادر نمايد. ‌

ادامه مشاوره
حق الوکاله
حق الوکاله

حق الوکاله یا هزینه وکالت همان مبلغی است که وکیل برای بررسی و پیگیری پرونده و دفاع از شما (موکل) دریافت می کند.

ادامه مشاوره
حکم
حکم

در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رأیی است که به موجب آن، اختلاف در آن دادگاه فصل شود.

ادامه مشاوره
خرید و فروش رای
خرید و فروش رای

خرید و فروش رأی طبق مواد قانونی جرم شناخته شده است.

ادامه مشاوره
خسارت تاخیر تادیه
خسارت تاخیر تادیه

در کشور ایران همانند بیش‌تر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق(عقب انداختن) پرداخت بدهی‌ها، قوانین خاصی تدوین شده است.

ادامه مشاوره
خلع ید
خلع ید

خلع ید یک دعوای حقوقی در مورد اموال غیرمنقول (خانه، زمین، باغ) است و امکان شکایت کیفری در آن وجود ندارد.

ادامه مشاوره
خواسته
خواسته

خواسته همان مورد ادعای خواهان است که خواهان از دادگاه می‌خواهد در مورد آن قضاوت به عمل آورد.

ادامه مشاوره
خیار تاخیر ثمن
خیار تاخیر ثمن

ثمن یعنی هزینه ای که بابت خرید چیزی پرداخت می شود . خیار تاخیر ثمن یکی از انواع خیارات است که در ماده 402 قانون مدنی تعریف شده است.

ادامه مشاوره
خیانت در امانت
خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب،تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت نسبت به مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی، به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رساندن آن بوده است.

ادامه مشاوره
دادخواست
دادخواست

دادخواست به معنی دادخواهی کردن است و در اصطلاح حقوقی به آغاز اقامه دعوا از سوی خواهان علیه خوانده از طریق سیستم دادگستری گفته می‌شود.

ادامه مشاوره
دادخواست استرداد لاشه چک
دادخواست استرداد لاشه چک

موضوع استرداد لاشه چک ناظر به بحث امانت داری است یا به دلیل عدم استحقاق دارنده مطرح شود .

ادامه مشاوره
داوری
داوری

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه ی دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند

ادامه مشاوره