لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
اعاده دادرسی در امور مدنی
اعاده دادرسی در امور مدنی

اعاده دادرسی در اصطلاح به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎ شده توسط دادگاه صادر کننده‎ی حکم، اعاده دادرسی گفته می‎شود.

ادامه مشاوره
اعاده دادرسی طاری
اعاده دادرسی طاری

اعاده دادرسی، یکی از شیوه های فوق العاده اعتراض به رأی است که در کنار طرقی چون فرجام‎خواهی قرار دارد و بدین معناست که نتیجه آن، تجدید رسیدگی به موضوعی است که قبلاً مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است.

ادامه مشاوره
اعتراض به بهای خواسته
اعتراض به بهای خواسته

یکی از مشخصه های دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست، تکلیف خواهان به قید بهای خواسته در ستون خواسته است.اصولا، تعیین میزان بهای خواسته در اختیار خواهان است، ولی اعتراض به آن، لزوما در انحصار خوانده است.

ادامه مشاوره
اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی
اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی

یکی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی با رعایت حریم روستاها می­ باشد که این وظیفه را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می ­دهد.

ادامه مشاوره
اعتراض به تصمیم واحد ثبتی
اعتراض به تصمیم واحد ثبتی

افراز املاکی که جریان ثبتی آن به پایان رسیده اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده و یا نشده باشد، به عهده واحد ثبتی محل وقوع ملک می باشد. اما به سبب رعایت حقوق اقشار خاص و برخی مقررات موجود به طور کامل این صلاحیت از محاکم سلب نگردیده است.

ادامه مشاوره
اعتراض به دستور تخلیه
اعتراض به دستور تخلیه

تخلیه در لغت به معنی خالی نمودن است و در اصطلاحات حقوقی یعنی دست کشیدن متصرف و یا مستاجر از ملک، به شیوه ای که مالک توانایی تصرف در ملک خودش را بدون هیچ مشکلی داشته باشد.

ادامه مشاوره
اعتراض به رأی قاضی هیأت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات
اعتراض به رأی قاضی هیأت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات

رسیدگی به اعتراض زارعان صاحب نسق، مالکان و صاحبان باغ ­ها و تاسیسات و موسسات دولتی نسبت به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل­ها و مراتع کشور در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1367 موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل­ها و مراتع می باشد.

ادامه مشاوره
اعتراض به رأی مرجع اختصاصی غیردولتی
اعتراض به رأی مرجع اختصاصی غیردولتی

مرجع اختصاصی غیردولتی مرجعی است که وابسته به دولت نیست و صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد به جز مواردی که صریحاً در صلاحیت آن مرجع قرار گرفته باشد.

ادامه مشاوره
اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی
اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی

ادامه مشاوره
اعتراض به عملیات ثبتی
اعتراض به عملیات ثبتی

عملیات مقدماتی ثبت عبارتست از کلیه عملیات و اقداماتی که اداره ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می­ دهد که منتهی به صدور سند مالکیت شود و ممکن است در این زمینه اعتراض هایی واصل شود و مانع ادامه عملیات و صدور سند مالکیت تا تعیین تکلیف آن شود. از جمله عملیات مقدماتی ثبت، تفکیک ملک و تحدید حدود است.

ادامه مشاوره
اعتراض به نظریه هیئت تحقیق اداره اوقاف
اعتراض به نظریه هیئت تحقیق اداره اوقاف

از جمله وظایف شعب تحقیق اداره اوقاف، تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در مورد تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم موقوفات، وقفیت املاک و تشخیص موقوفات عام از خاص، تطبیق مصارف درآمد موقوفات با مفاد وقف­ نامه یا سایر اسناد مربوطه در صورت ابهام و یا بروز اختلاف و غیره است.

ادامه مشاوره
اعتراض شخص ثالث
اعتراض شخص ثالث

یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء اعتراض شخص ثالث می باشد که به موجب آن اگر رایی از دادگاه بدوی یا تجدید نظر صادر شده باشد و این رای مخل شخص حقوق ثالث باشد، آن شخص ثالث حق دارد نسبت به آن رایبا تقدیم دادخواست، اعتراض ثالث بعمل آورد.

ادامه مشاوره
اعتیاد به مواد مخدر
اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد نوعی وابستگی است که به لحاظ دفعات و طول دوران استعمال مواد مخدر حاصل می گردد که این وابستگی توأم با فشارهای جسمی و روانی است. این عنوان مجرمانه به لحاظ تکرار مصرف مواد مخدر محقق می گردد.

ادامه مشاوره
اعسار
اعسار

اعسار در لغت از عُسر گرفته شده است و به معنای رنج و سختی است.

ادامه مشاوره
اعسار از پرداخت محکوم به
اعسار از پرداخت محکوم به

اعسار یعنی اینکه کسی توانایی و تمکن مالی پرداخت وجهی را نداشته باشد و بتواند این عدم توانایی را ثابت کند ، به کسی که توانایی مالی پرداخت را ندارد معسر می گویند.

ادامه مشاوره
اعلام نظر شخصیت ها در تایید نامزدها
اعلام نظر شخصیت ها در تایید نامزدها

اعلام نظر شخصـیت هـا در تایید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان طبق مواد قانونی جرم شناخته شده است.

ادامه مشاوره
اغفال دختران
اغفال دختران

اغفال در لغت به معنای فریفتن و به غفلت انداختن دیگری است.در اصطلاح عامه منظور همان گول زدن و سر دیگری را شیره مالیدن است.

ادامه مشاوره
افترا
افترا

افترا جرمی است که در آن شخص عنوان مجرمانه ای را به دیگری نسبت می دهد و یا عناوین منتسبه را منتشر می کند بدون اینکه توانایی اثبات آن را در محاکم داشته باشد.

ادامه مشاوره
افراز ملک مشاع
افراز ملک مشاع

افراز در اصلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء همچنین تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان می باشد.

ادامه مشاوره
افزایش خواسته
افزایش خواسته

خواسته یکی از مندرجات اصلی دادخواست است، که برای طرح دعوای حقوقی در دادگاه تعیین آن الزامی است. برای مثال در دعوای مطالبه 200 کیلوگرم برنج، خواسته عبارت از 200 کیلوگرم برنج است.

ادامه مشاوره
افساد فی الارض
افساد فی الارض

هر فعل و عملی‌ كه‌ باعث‌ شود زمین از حالت اصلاح و اعتدال خود خارج‌ شود‌. یعنی آن عمل، باعث ایجاد اختلال در آنچه خداوند متعال در زمین برای زنـدگی و آرامـش و امنیت بشر و كمال وی‌ آفریده‌ است‌، شود.هر عملی که ضد صلاح باشد فساد نام دارد.

ادامه مشاوره
افساد فی‌الارض
افساد فی‌الارض

قانونگذار در ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جرم افساد فی‌الارض را بیان کرده است.

ادامه مشاوره
افشای اسرار حرفه ای
افشای اسرار حرفه ای

منظور از حرفه‌ای این است كه اشخاص، آن راز و سرّ را به مناسبت حرفه و شغل بدست آورده باشند. بنابراین می‌توان سرّ را امری دانست كه به مناسبت شغل و حرفه‌ای در اختیار دیگری قرار می‌گیرد و مصلحت مشروع، اقتضا می‌كند كه آن سرّ مخفی بماند. به همین علت است كه این قبیل اسرار را اسرار حرفه‌ای نامند.

ادامه مشاوره
اقامتگاه
اقامتگاه

اقامتگاه‌، اصطلاح‌ حقوقی‌ به‌ معنی‌ محل‌ سکنای شخص‌ و مرکز مهم‌ امور او می‌باشد. اقامتگاه‌ همچون‌ «اسم‌» از مشخصات‌ هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌.

ادامه مشاوره
اقرار
اقرار

اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهده وی‌ ثابت‌ است‌.

ادامه مشاوره
الزام به اخذ پایان کار
الزام به اخذ پایان کار

یکی از مراحل اداری که پس از پایان یافتن کار ساختمان باید طی شود، اخذ گواهی پایان کار ساختمان است.

ادامه مشاوره
الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت
الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت

ورقه سهم، سند قابل معامله ­ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

ادامه مشاوره
الزام به انجام تعمیرات اساسی عین مستاجره(مورد اجاره)
الزام به انجام تعمیرات اساسی عین مستاجره(مورد اجاره)

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.[شرح جامع قانون مدنی، دکتر بیات، صفحه 422]تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع(بهره مندی و استفاده نمودن) از آن لازم است به عهده مالک است.[ماده 486 قانون مدنی]هزینه های لازم برای نگهداری عین(ملک) و مخارج مربوط به انتفاع(بهره مندی و استفاده نمودن) هم بر عهده موجر است.[شرح جامع قانون مدنی، دکتر بیات، صفحه 437]طرح دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی عین مستاجره در دادگاه حقوقی و به موجب دادخواست صورت می پذیرد.

ادامه مشاوره
الزام به بذل مدت متعه
الزام به بذل مدت متعه

در صورتیکه نکاح متعه یا همان ازدواج موقت برای مدت طولانی منعقد شده باشد و ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج زوجه گردد، دادگاه زوج را الزام به بذل مدت متعه می کند.(سیروس حیدری ، پریا زرین، نکاح موقت طویل‌المدت، ص 24)

ادامه مشاوره
الزام به تحویل اسناد و مدارک
الزام به تحویل اسناد و مدارک

دعوای الزام به تحویل اسناد و مدارک می‌تواند به عنوان یک دعوی مستقل و یا به طور ضمنی صورت بگیرد.

ادامه مشاوره