لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
تخفیف مجازات
تخفیف مجازات

تخفیف یعنی تقلیل میزان مجازات از میزان مجازاتی که قانون تعیین کرده است.

ادامه مشاوره
تخلفات ساختمانی در بافت روستایی
تخلفات ساختمانی در بافت روستایی

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، اختیار و صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی که در بافت روستا واقع می-شوند را ندارد، هر چند روستا بعد از احداث بنا، تبدیل به شهر شده باشد.

ادامه مشاوره
تدلیس در نکاح
تدلیس در نکاح

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ادامه مشاوره
تسبیب در جرم
تسبیب در جرم

تسبیب در جنایت به موجب ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی عبارت است از آن که کسی که سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوریکه اگر نبود جنایت حاصل نمی شد.

ادامه مشاوره
تشخیص تاریخ اسناد عادی چگونه انجام می شود؟
تشخیص تاریخ اسناد عادی چگونه انجام می شود؟

سند عادی عبارت است از نوشته ای که به وسیله افراد تنظیم شده بدون آن که مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد.

ادامه مشاوره
تشریفات سوگند
تشریفات سوگند

تعریف سوگند،اخباری تشریفاتی است که به موجب آن، شخص، خداوند متعال یا سایر مقدسات را به راستی اظهار یا پابر جا ماندن بر عهد خود گواه می‌گیرد.

ادامه مشاوره
تشریفات طلاق
تشریفات طلاق

ماده ۱۱۳۳ق.م مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون،با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید.

ادامه مشاوره
تعدد جرم
تعدد جرم

تعدد جرم زمانی مطرح می گردد که شخصی مرتکب جرایم متعدد شود و بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدد قبلی خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد.

ادامه مشاوره
تعدیل اجاره بها
تعدیل اجاره بها

تعدیل در لغت به معنای معتدل کردن ، تقسیم کردن از روی عدالت و کم کردن می باشد و اجاره بها به معنای مبلغی است که مستاجر بابت استفاده از منافع خانه و آپارتمان استیجاری طبق توافق با صاحب خانه به صورت روزانه یا ماهانه می پردازد که البته اگر عرف را مبنا و الویت قرار دهیم اجاره بها به صورت ماهانه پرداخت می شود .

ادامه مشاوره
تعدیل اقساط مهریه
تعدیل اقساط مهریه

مهریه مالی است که به موجب ازدواج زن مالک آن می گردد. درصورت محکومیت مرد به پرداخت مهریه و عدم توانایی او برای پرداخت مهریه، مرد معسر (ناتوان) از پرداخت مهریه محسوب شده و پرداخت مهریه برای او قسط بندی می شود.

ادامه مشاوره
تعدیل تقسیط محکوم به
تعدیل تقسیط محکوم به

این دعوی زمانی قابل طرح می باشد که سابقاً حکم بر محکومیت مدیون و متعاقباً اعسار وی از پرداخت محکوم به، صادر و به مرحله قطعیت رسیده باشد.

ادامه مشاوره
تعدیل تقسیط مهریه
تعدیل تقسیط مهریه

الزام مرد به پرداخت مهر، ریشه قراردادی ندارد و تابع اراده زوجین نیست؛ بلکه تکلیفی است که به حکم قانون بر مرد تحمیل می ­شود.

ادامه مشاوره
تعلیق اجرای مجازات
تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات اقدامی ارفاقی نسبت به بزهکاران کم خطر برای تشویق جهت خودداری ایشان از ارتکاب مجدد جرم است

ادامه مشاوره
تعویق صدور حکم
تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم یعنی به تأخیر انداختن صدور حکم.قانونگذار در خصوص بر خی جرایم با وجود شرایطی به دادگاه اجازه داده است که صدور حکم را به تعویق اندازد.به عبارت دیگر قاضی می تواند با وجود شرایط مقرر در قانون، صدور حکم را به تأخیر انداخته و از آنها ضمانت حسن رفتار در مدت معینی مطالبه نماید.

ادامه مشاوره
تعیین داور
تعیین داور

واژه داور یعنی صاحب داد، قاضی، عادل، انصاف درباره نزاع و مرافعه و اختلاف دو یا چند نفر. بنابراین منظور از داوری یعنی حکمیت و از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است.

ادامه مشاوره
تغییر کاربری زمین کشاورزی بدون داشتن مجوز رسمی از مراجع مربوط
تغییر کاربری زمین کشاورزی بدون داشتن مجوز رسمی از مراجع مربوط

منظور از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها ، هرگونه تغییر مغایر با عملیات کشاورزی، زراعی و باغی، در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری باشد، محسوب می شود.

ادامه مشاوره
تفکیک ملک مشاع
تفکیک ملک مشاع

تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر

ادامه مشاوره
تقسیم بندی مجازات ها
تقسیم بندی مجازات ها

مجازات‌ها در یک تقسیم‌بندی به «اصلی، تکمیلی و تبعی» تقسیم می‌شوند.در طبقه‌بندی دیگری مجازات‌ها به «بدنی، سالب و محدودکننده‌ی آزادی، مالی، ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه، سالب حق، سالب حیثیت و محرومیت از خدمات عمومی، تقسیم می‌شوند.»

ادامه مشاوره
تقلب در تعرفه رای گیری
تقلب در تعرفه رای گیری

تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات به موجب مواد قانونی جرم شناخته شده است.

ادامه مشاوره
تقلب در رای گیری
تقلب در رای گیری

تقلب در رای گیری و شمارش آرا طبق مواد قانونی جرم شناخته شده است.

ادامه مشاوره
تنصیف دارایی زوج
تنصیف دارایی زوج

مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.»از جمله شروط ضمن عقد نکاح در سند رسمی نکاحیه، شرط تنصیف دارایی است که براساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال ۶۱ و ۶۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت درج در اسناد نکاحیه ابلاغ شده است.

ادامه مشاوره
تنفیذ صلح نامه ( اموال منقول )
تنفیذ صلح نامه ( اموال منقول )

عقد صلح عقدی است که طبق آن، دو طرف در پیدایش یا زوال یک رابطه حقوقی توافق می­ کنند. ایجاب کننده را مصالح و قبول کننده را متصالح می­گویند.

ادامه مشاوره
تنفیذ طلاق
تنفیذ طلاق

هرگاه دادگاه خارجی حکم طلاق زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور را بدون رعایت قوانین ایران صادر کند، این حکم زمانی در ایران قابل اجرا می باشد که دادگاه خانواده صالح، حکم طلاق را تنفیذ یا به عبارتی آن را تایید کند.

ادامه مشاوره
تهدید
تهدید

تهدید، عبارت است از بیان رفتار بد نامشروعی که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد.تهدید، یکی از مصادیق معاونت در جرم است، این جرم با هر لفظی حتی با اشاره و کنایه ممکن است صورت گیرد.

ادامه مشاوره
توابع مبیع
توابع مبیع

توابع مبیع چیزهایی هستند که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع اصلی، همراه مبیع اصلی به مشتری منتقل می شود.

ادامه مشاوره
توبه مجرم
توبه مجرم

توبه در حقوق کیفری اسلام از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می‌شود؛ بدین معنا که جرم واقع شده و مجرم دارای شرایط مسئولیت کیفری است، اما رعایت پاره‌ای از مصالح و اعمال سیاست کیفری مناسب، ایجاب می‌کند که از وی رفع مجازات شود.

ادامه مشاوره
توصیه به انتخاب کاندیدای معین
توصیه به انتخاب کاندیدای معین

توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی، به رأی‌ دهنده طبق مواد قانونی جرم شناخته شده است.

ادامه مشاوره
توقف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت
توقف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت

اداره ی اجرای ثبت ، متولی اجرای اسناد لازم الاجرا و اسناد رسمی تعهد آور است. چک، قرارداد تسهیلاتی بانکی و سند ازدواج ، مهم ترین اسناد لازم الاجرا هستند و اسناد رهنی و سند رسمی تعهد پرداخت وجه ، نمونه های اسناد رسمی تعهد آور هستند که از طریق اجرای ثبت ، قابلیت اجرا دارند.

ادامه مشاوره
توقیف دادرسی
توقیف دادرسی

توقیف در لغت به معنای بازداشتن ،نگاه داشتن، ضبط کردن و… آمده است .

ادامه مشاوره
توهین
توهین

توهین عبارت است از به کاربردن الفاظ رکیک و فحاشی و در کل الفاظی که سبب ایذاء (آزار و اذیت) شنونده گردد.

ادامه مشاوره