لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
الزام به تمکین
الزام به تمکین

تمکین در لغت به معنی اطاعت و فرمانبرداری است و در اصطلاح حقوقی به معنای اطاعت زن از شوهر و اجرای وظایف او نسب به مرد است.

ادامه مشاوره
الزام به تنظیم سند رسمی
الزام به تنظیم سند رسمی

هر عقد و قراردادی بعد از انعقاد سر منشأ آثاری است . در این راستا برای اجرای هر چه صحیح تر و تضمین بقای قرارداد ، قواعدی در نظر گرفته شده است که تخطی از آن غیر ممکن است از جمله ، مطابق قاعده اصالت الزوم هر قرارداد و تعهدي لازم الاجراست مگر آنکه قانون فسخ یا طرفین فسخ آن را تجویز کنند.

ادامه مشاوره
الزام به ثبت اختراع
الزام به ثبت اختراع

بطورکلی اختراع به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای حل یک مشکل است. این راه حل ممکن است به ایجاد وسیله، دستگاه، محصول، دارو یا فرآیند صنعتی کاملاً جدید مربوط باشد، یا ممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرآیند شناخته شده­ ای باشد.

ادامه مشاوره
الزام به ثبت تقسیم نامه
الزام به ثبت تقسیم نامه

همان ‌طور که از نام تقسیم نامه مشخص است، در مورد تقسیم یک مال انجام می‌شود. در صورتی ‌که دو یا چند نفر در یک ملک یا زمین به ‌صورت مشاعی شراکت داشته باشند، می‌توانند با توافق و تراضی همه مالکین برای ثبت رسمی تقسیم نامه اقدام کنند.

ادامه مشاوره
الزام به ثبت علامت تجاری
الزام به ثبت علامت تجاری

علامت تجاری عبارت است از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجاری یا فلاحتی، اختیار می شود.

ادامه مشاوره
الزام به فک پلاک خودرو
الزام به فک پلاک خودرو

نقل و انتقالات خودرو، قسمت اعظمی از بازار نقل و انتقالات کشور را به خود اختصاص می‌‌دهد. هرچند که نقل و انتقال خودرو معمولاً پیچیدگی‌های معاملات املاک را ندارد اما همین معامله ساده، می‌تواند منشا اختلافات بسیار زیادی باشد. از جمله دعاوی رایج در این خصوص دعوای الزام به فک پلاک خودرو است.

ادامه مشاوره
الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه
الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه

در صورتیکه شوهر مسکنی متناسب با شان و منزلت زن یا منزلی مستقل از خانواده یا فامیل تهیه نکند دادگاه وی را ملزم به تهیه مسکن جداگانه می نماید.

ادامه مشاوره
انتقال مجرمانه اچ‌آی‌وی
انتقال مجرمانه اچ‌آی‌وی

انتقال مجرمانه HIV انتقال عمدی یا بی پروا از یک فرد دارای ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) به شخص دیگر است.

ادامه مشاوره
انحصار وراثت
انحصار وراثت

انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح که امروزه می‌بایست در اولین قدم با مراجعه به شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی نسبت به دریافت حکم انحصار وراثت اقدام نمود.

ادامه مشاوره
انحلال نکاح
انحلال نکاح

مطابق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی: « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود. » البته جناب آقای دکتر کاتوزیان در کتاب نظم خود علاوه بر موارد مندرج در ماده قانونی، موارد دیگری را نیز جزء مواردی که موجب انحلال نکاح می شود، آورده است که عبارت است از: مرگ یکی از زوجین اعم از فوت حقیقی یا فرضی، لعان و کافر شدن شوهر زن مسلمان یا اسلام آوردن زن کافر.

ادامه مشاوره
انواع استخدام در وزارت اطلاعات
انواع استخدام در وزارت اطلاعات

ماده 2 از فصل اول قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1374/04/25 نوع استخدام در وزارت اطلاعات را مشخص نموده است.

ادامه مشاوره
انواع بیع
انواع بیع

بیع یک اصطلاح فقهی و حقوقی است که به معنای خرید و فروش است . عقد بیع در قانون مدنی به این صورت تعریف شده است : " بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم " .

ادامه مشاوره
انواع تخلفات انتظامی پزشکان
انواع تخلفات انتظامی پزشکان

تخلف انتظامی ، به موارد تخطی و نقض افراد یک صنف ، حرفه و یا شغل از مقررات و نظاماتی است که جهت حفظ شئون و سلامت افراد آن صنف یا حرفه در نظر گرفته می شود .

ادامه مشاوره
انواع نحوه مبادرت در رفتار مجرمانه
انواع نحوه مبادرت در رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه می تواند به صورت های فاعل جرم: فاعل مادی ( مباشرت، مباشر جرم) – تسبیب (سبب جرم) – شرکت (شریک جرم) و فاعل معنوی و معاون جرم باشد.

ادامه مشاوره
انواع نقل و انتقال املاک
انواع نقل و انتقال املاک

مالکیت املاک به چند صورت قابل واگذاری و نقل و انتقال می باشد.

ادامه مشاوره
اهداء جنین
اهداء جنین

اهداءجنین واگذاری دواطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوج های واجد شرایط مقرر در قانون به مراکز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوج های متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور می باشد.[ بند پ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور]

ادامه مشاوره
اولین جلسه دادرسی
اولین جلسه دادرسی

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه ها، بر اساس تشریفات خاصی صورت می گیرد که در قوانین مربوطه همچون قانون آیین دادرسی مدنی، به صورت دقیق، تعیین شده است و خواهان و خوانده دعوی، با توجه به قواعد شکلی مذکور در این قانون، می توانند به نحو بهتری از حقوق قانونی خود در دادگاه دفاع نمایند.

ادامه مشاوره
اکراه در ارتکاب جرم
اکراه در ارتکاب جرم

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، گفته می‌شود.

ادامه مشاوره
اکراه در جنایت
اکراه در جنایت

اكراه در اصطلاح، عبارت است از وادار كردن انسان با تهدید به انجام دادن یا ترك كارى كه از آن ناخرسند است.

ادامه مشاوره
ایراد به امر قضاوت شده
ایراد به امر قضاوت شده

این ایراد معمولاً از سوی خوانده‌ای که قبلاً در دعوا پیروز شده است، مطرح می‌شود و دادگاه چنانچه دعوای اقامه‌شده را‌‌ همان دعوا تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام می‌کند (بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۸۹ این قانون)

ادامه مشاوره
ایرادات خوانده
ایرادات خوانده

یکی از راه‌هایی که خوانده با استفاده از آن می‌تواند به دعوای خواهان پاسخ دهد، ایراد است. در این صورت، خوانده بدون ورود در ماهیت دعوا می‌تواند به دعوای خواهان پاسخ دهد.

ادامه مشاوره
ایرادات نسبت به اسناد(انکار ، تردید، جعل اسناد)
ایرادات نسبت به اسناد(انکار ، تردید، جعل اسناد)

اسناد یکی از مهمترین ادله جهت اثبات دعوی مدنی به شمار می آیند و سند بر اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی عبارت است از هر نوشته‌ای که برای دعوا و یا دفاع قابلیت استناد را داشته باشد.

ادامه مشاوره
بازکردن قفل صندوق‌های رای
بازکردن قفل صندوق‌های رای

بازکردن قفل صندوق‌های رای طبق مواد قانونی جرم شناخته شده است.

ادامه مشاوره
بغی
بغی

تعریف بغی:از لحاظ لغـوی «بـغی» یعنی فاسد كردن‌. «بـغی‌ عـلی‌ الناس» یعنی تعدی و ستم نسبت به مردم.

ادامه مشاوره
بلوغ در نکاح
بلوغ در نکاح

عقد نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

ادامه مشاوره
بیع خیاری
بیع خیاری

مقصود از بیع خیاری، عقدی است که درآن برای یکی از طرفین یا شخص ثالث خیار فسخ شرط شود.

ادامه مشاوره
بیمه روستایی
بیمه روستایی

افرادی که به طور ثابت در روستا سکونت داشته اند می توانند در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان عضو شده و از مستمری استفاده نمایند.

ادامه مشاوره
تامین خواسته
تامین خواسته

تأمین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است بدین معنا که خواهان می تواند از همان ابتدا، با گرفتن قرار تأمین خواسته و اجرای آن، خواسته دعوا را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد.

ادامه مشاوره
تبدیل شرکت سهامی
تبدیل شرکت سهامی

اصولاً شرکت های سهامی به سایر انواع شرکت های تجارتی قابل تبدیل هستند که به آن اصطلاحاً اصل تبدیل پذیر شرکت های سهامی گفته می شود.

ادامه مشاوره
تبدیل شرکت سهامی
تبدیل شرکت سهامی

تبدیل شرکت به معنی تغییر شکل آن است و تغییر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود.(دکتراسکینی، حقوق شرکتها، جلد2، ص274) اصولاً شرکت های سهامی به سایر انواع شرکت های تجارتی قابل تبدیل هستند که به آن اصطلاحاً اصل تبدیل پذیر شرکت های سهامی گفته می شود.

ادامه مشاوره